Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία “TOTAL” αναγνωρίζει τη σημασία της ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών της και δεσμεύεται να διατηρεί υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της. Η πολιτική μας για την ποιότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Επικέντρωση στην ικανοποίηση των πελατών

Προσφέρουμε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας. Παρέχουμε ακριβείς, αξιόπιστες και εξειδικευμένες συμβουλές επιχειρήσεων και λογιστικά-φορολογικά υπηρεσίες που συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων τους.

Συνεχής βελτίωση

Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας, αξιολογώντας την απόδοσή μας, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και προσαρμόζοντας τις διαδικασίες μας για να επιτύχουμε την αρτιότερη ποιότητα.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη

Επενδύουμε στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού μας, προωθώντας την εξειδίκευση, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και την ενίσχυση της επαγγελματικής εμπειρίας. Μέσω αυτής της προσέγγισης, εξασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας είναι ικανό και ενημερωμένο για να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές

Τηρούμε όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και προδιαγραφές που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών μας. Παρέχουμε υπηρεσίες με επαγγελματικότητα, ακρίβεια και ακεραιότητα, τηρώντας υψηλά πρότυπα ποιότητας και δεοντολογίας.

Συνεργασία και εταιρική κουλτούρα

Προάγουμε τη συνεργασία και την επικοινωνία εντός της εταιρίας, δημιουργώντας μια θετική και ανοικτή εταιρική κουλτούρα. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας και επιδιώκουμε μακροπρόθεσμες σχέσεις, βασιζόμενοι στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την αμοιβαία ωφέλεια.