Τι επιχείρηση να ανοίξω; 10 χρήσιμες συμβουλές

Τι επιχείρηση να ανοίξω

Στην TOTAL είμαστε δίπλα σας σε κάθε καινούριο επιχειρηματικό ξεκίνημα, από την επιλογή του είδους της δραστηριότητας μέχρι τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων εργασιών για τη δημιουργία επιχείρησης.  

Έχοντας άριστη γνώση της αγοράς και αναγνωρίζοντας την αβεβαιότητα, που υπάρχει σε εθνικό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο υποδεικνύουμε τις κατάλληλες λύσεις και δημιουργούμε δικλείδες ασφαλείας, ώστε να κάνετε την καλύτερη για εσάς επιλογή. 

Κατανοούμε πως μία νέα επιχείρηση αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για κάθε άτομο σε κάθε φάση της ζωής του. Γι’ αυτό και εμείς στην TOTAL σας ενημερώνουμε και σας καθοδηγούμε παρέχοντας υψηλού επιπέδου συμβουλευτική υποστήριξη, αναλύοντας και επιλύοντας κάθε απορία, που μπορεί να έχετε στο δύσκολο ερώτημα «τι επιχείρηση να ανοίξω;». 

Που να απευθυνθώ αν θέλω να ανοίξω επιχείρηση  

Αν σκέφτεστε να ανοίξετε μία νέα επιχείρηση σίγουρα  υπάρχουν εκατοντάδες ερωτήματα στο μυαλό σας. Εμείς θεωρούμε ότι το πιο βασικό και καίριο ερώτημα, που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι «που να απευθυνθώ αν θέλω να ανοίξω επιχείρηση;».  

Στην TOTAL γνωρίζουμε ότι η δημιουργία επιχείρησης είναι μία δύσκολη και περίπλοκη υπόθεση. Γι’ αυτό και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της εταιρείας μας παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, ώστε τα πρώτα επιχειρηματικά σας βήματα να αποτελέσουν γερά θεμέλια για τη μετέπειτα πορεία της επιχείρησης σας.

Είτε πρόκειται για μία ατομική ή για άλλου είδους προσωπική επιχείρηση (Ο.Ε., Ε.Ε.) ή οποιαδήποτε άλλη κεφαλαιουχική ή εμπορική επιχείρηση (όπως Α.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. κ.α.) στην TOTAL διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να σας κατευθύνουμε υπεύθυνα, με επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Είδη επιχειρήσεων: Νομικές μορφές

Ένα από τα βασικά στάδια της διαδικασίας είναι να σας ενημερώσουμε για τα είδη των επιχειρήσεων, ώστε να κάνετε την κατάλληλη επιλογή.

 • Ατομική Εταιρεία.
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ).
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ).
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ).
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).
 • Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ).
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ).
 • Αστική μη κερδοσκοπική (ΑΜΚΕ).

Παράγοντες επιλογής μορφής επιχείρησης

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε για όλους τους παράγοντες από τους οποίους μπορεί να εξαρτηθεί η επιλογή σας σχετικά με το είδος της επιχείρησης, όπως:

 • Πόσα μέλη θα έχει η νέα εταιρεία.
 • Φορολογικό προφίλ ενδιαφερομένου και λοιπών μελών.
 • Κωδικοί δραστηριότητας για την εμπορική επιχείρηση.
 • Τα έσοδα, που αναμένεται να έχει.
 • Το διαθέσιμο κεφάλαιο (σε χρήμα ή σε είδος).

Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα, Α.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.τ.λ. υπάρχουν διαφορές στη φορολόγηση, στις μηνιαίες υποχρεώσεις, αλλά και στα οφέλη , που μπορεί να αποκομίσει ο ιδιοκτήτης και οι άλλοι ενεχόμενοι.

Αν, λοιπόν, τα επαγγελματικά σας σχέδια περιλαμβάνουν μία νέα εταιρεία στην Ελλάδα τότε η τεχνογνωσία μας θα σας οδηγήσει στο σωστό επιχειρηματικό δρόμο.

Διαδικασίες για δημιουργία επιχείρησης

Η δημιουργία επιχείρησης αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην επαγγελματική πορεία κάθε ατόμου και απαιτείται κάθε κίνηση να γίνεται σωστά και με επαγγελματικό τρόπο.

Στην TOTAL θα σας ενημερώσουμε όχι μόνο για το πως μπορείτε να ανοίξετε μία νέα επιχείρηση, αλλά θα εντοπίσουμε και τον καλύτερο τρόπο για να το κάνετε, καταγράφοντας ρίσκα και ευκαιρίες και φυσικά τρόπους χρηματοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Εντοπίζουμε τα διαθέσιμα αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς ορισμένες φορές τα κριτήρια είναι αυτά, που ορίζουν ποια είδη επιχειρήσεων μπορούν να ενταχθούν σε αυτά.
 • Σας παρουσιάζουμε τα αρνητικά και θετικά στοιχεία για κάθε είδους νέα εταιρία, ώστε να έχετε συνολική εικόνα και να αποφασίσετε με βάση όλα τα δεδομένα.
 • Παράλληλα, σας ενημερώνουμε και για το κόστος, που απαιτείται για τη δημιουργία επιχείρησης. Όπως και για  τους φορείς στους οποίους πρέπει να δηλωθεί η έναρξη (εφορία, ΓΕΜΗ, ΕΦΚΑ μη μισθωτών, ΙΚΑ εργοδοτών, μητρώο πραγματικών δικαιούχων, ανάλογα την περίπτωση).
 • Σας ενημερώνουμε για το λογιστικό κόστος διατήρησης κάθε είδους επιχείρησης, καθώς κάποιες τηρούν απλογραφικά και άλλες διπλογραφικά βιβλία.
 • Αναλαμβάνουμε, ακόμη, τη συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών και την υποβολή τους στους κατάλληλους φορείς.
 • Δημιουργούμε το καταστατικό για την εμπορική επιχείρηση σας ή συνεργαζόμαστε με νομικούς συμβούλους και συμβολαιογράφους όποτε αυτό απαιτείται.
 • Υποστηρίζουμε τη νέα επιχείρηση σας και μετά την έναρξη βοηθώντας στην έκδοση τερματικού POS, στο άνοιγμα εταιρικού λογαριασμού και στην επιλογή φορολογικού μηχανισμού (ταμειακής ή προγράμματος).

Επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

Παρά τη γενικότερη αστάθεια που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) δείχνουν πως τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους (2023) ιδρύθηκε ένας σημαντικός αριθμός από νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Αντίθετα είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός των επιχειρήσεων που έκλεισαν γεγονός, που αποδεικνύει πως μία νέα εταιρία στην Ελλάδα έχει καλές προοπτικές, ειδικά εάν στα πρώτα βήματα της έχει στο πλάι της μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμβούλων.

Συγκεκριμένα:

 • Τους δύο πρώτους μήνες του 2023 συνολικά πραγματοποίησαν έναρξη 9.932 επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
 • Το συντριπτικό ποσοστό από αυτές αφορούσε κυρίως μικρές επιχειρήσεις, όπως ατομική επιχείρηση ή προσωπική επιχείρηση  αλλά και Ι.Κ.Ε.
 • Πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές αφορούν τον κλάδο της εστίασης, ενώ υψηλό ποσοστό αφορούσε και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως υδραυλικούς, ελαιοχρωματιστές, ηλεκτρολόγους ή ψυκτικούς.
 • Αξίζει να αναφερθεί πως το 2022 είχαν πραγματοποιήσει έναρξη 46.547 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ενώ πρόπερσι οι νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 43.552.

Όποια και αν είναι τα επαγγελματικά σας σχέδια εμείς στην TOTAL θα είμαστε δίπλα σας και θα φροντίσουμε τα πρώτα σας βήματα προς ένα νέο επιχειρηματικό μέλλον να γίνουν με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

FAQ: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή του είδους επιχείρησης;

Η επιλογή του είδους επιχείρησης επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο αριθμός των μελών, το φορολογικό προφίλ των ενδιαφερομένων, τα έσοδα που αναμένεται να έχει, το διαθέσιμο κεφάλαιο και άλλοι παράγοντες.

Ποιο είναι το κόστος δημιουργίας επιχείρησης;

Το κόστος δημιουργίας επιχείρησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος της και τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρήσετε. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα έξοδα για τα νομικά δικαιολογητικά, τις εταιρικές δαπάνες, την κατασκευή ή εξοπλισμό και άλλα.

Ποιοι είναι οι φορείς που πρέπει να δηλώσω την έναρξη της επιχείρησής μου;

Κατά τη δημιουργία της επιχείρησης, θα πρέπει να δηλώσετε την έναρξη σε φορείς όπως η εφορία, το ΓΕΜΗ, το ΕΦΚΑ μη μισθωτών, το ΙΚΑ εργοδοτών και το μητρώο πραγματικών δικαιούχων, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Πώς μπορώ να καταγράψω τα ρίσκα και τις ευκαιρίες για τη νέα επιχείρησή μου;

Για να καταγράψετε τα ρίσκα και τις ευκαιρίες για τη νέα επιχείρησή σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια SWOT ανάλυση (Δυνατότητες, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές) για να αξιολογήσετε την κατάσταση και τις προοπτικές της επιχείρησής σας.