Συνταξιοδοτικές υποθέσεις

Στην TOTAL αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα, ορθά και με απόλυτο επαγγελματισμό.

Διεκπεραιώνουμε αποτελεσματικά όλες τις διαδικασίες για σύνταξη

Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε από την πρώτη στιγμή, που θα απευθυνθείτε στην εταιρεία μας μέχρι την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης.

Η διαδικασία υποβολής φακέλου συνταξιοδότησης είναι συχνά μία χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία. Γι’ αυτό και είναι προτιμότερο για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων να απευθυνθείτε σε μία εταιρεία συμβούλων, που διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική ανάλογα με το ταμείο, τα χρόνια, την ύπαρξη επικουρικής ασφάλισης ή την εξαγορά πλασματικών χρόνων, ενώ πολλές φορές πρέπει να αντιμετωπίσετε διαδικασίες όπως ενστάσεις αλλά και προσφυγές.

Ενημερωνόμαστε διαρκώς για τη μεταβαλλόμενη νομοθεσία, που αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Διεκπεραιώνουμε αποτελεσματικά όλες τις διαδικασίες για σύνταξη, όπως η συλλογή και συμπλήρωση εντύπων, η καταμέτρηση ενσήμων ή ο υπολογισμός του ποσού, που θα λάβετε.

Μακροχρόνια εμπειρία σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις

Στην TOTAL διαθέτουμε μακροχρόνια εμπειρία στις συνταξιοδοτικές υποθέσεις. Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικής διαδικασίας από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και σας γλιτώνουμε από τη γραφειοκρατία.

Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε πελάτη προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες, αλλά και νομική καθοδήγηση συνταξιοδότησης για:

 • Συντάξεις δημοσίου τομέα
  Οι καταρτισμένοι σύμβουλοι μας αναλαμβάνουν συνταξιοδοτικές υποθέσεις του δημοσίου τομέα, αξιολογούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ελέγχουν για χρόνο ασφάλισης και παρέχουν συμβουλές εξασφαλίζοντας ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.

 • Συντάξεις ιδιωτικού τομέα
  Ελέγχουμε το χρόνο ασφάλισης και τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά και τις προϋποθέσεις σε περιπτώσεις ένταξης σε ειδικές προνομιακές διατάξεις. Ακόμη, κινούμε τη διαδικασία για αναγνώριση πλασματικού χρόνου και αναλαμβάνουμε ενστάσεις σε περίπτωση απορριπτικών αποφάσεων.

 • Συντάξεις χηρείας / ορφανικής
  Διεκπεραιώνουμε γρήγορα και αξιόπιστα τις διαδικασίες για χορήγηση συντάξεων χηρείας, καθώς είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για τις νέες διατάξεις και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που πρέπει να συντρέχουν.
  Σας καθοδηγούμε βήμα προς βήμα, υπολογίζουμε το ποσοστό σύνταξης, που δικαιούστε, αλλά και τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους.

 • Συντάξεις εξωτερικού
  Στην TOTAL αναλαμβάνουμε συντάξεις εξωτερικού, καθώς διαθέτουμε συνεργάτες με βαθιά γνώση της σχετικής νομοθεσίας, που επικρατεί σε κάθε χώρα. Οι συντάξεις εξωτερικού διέπονται από ειδικό καθεστώς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν συναφθεί διακρατικές φορολογικές συμφωνίες, που περιπλέκουν τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων.

Λαμβάνουμε υπόψη όλα τα δεδομένα, που ισχύουν σε κάθε περίπτωση, όπως υπηκοότητα, χώρα προέλευσης, ασφαλιστικό ταμείο, εργασία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αλλά και τις ειδικές περιστάσεις και εξαιρέσεις, που ενδέχεται να ισχύουν σε κάθε χώρα.

Απλοποιούμε τη χρονοβόρα διαδικασία

Η διαδικασία συνταξιοδότησης είναι εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα για έναν ιδιώτη. Γι’ αυτό στην TOTAL οι συνταξιοδοτικές υποθέσεις αποτελούν μία από τις βασικότερες υπηρεσίες, που παρέχουμε, καθώς αναγνωρίζουμε τη σοβαρότητα τους.

Απλοποιούμε για εσάς τη διαδικασία συνταξιοδότησης παρέχοντας την καταμέτρηση, τον υπολογισμό, τη διεκπεραίωση, αλλά και τις απαραίτητες συμβουλές σχετικά με τις συνταξιοδοτικές υποθέσεις σας.

Αναθέτοντας στην TOTAL τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικής διαδικασίας έχετε αυτομάτως μία σειρά από προνόμια:
 • Γνωρίζουμε σε βάθος τη νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Προβαίνουμε στην ορθή καταμέτρηση των ενσήμων, τα οποία αρκετά συχνά προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία.
 • Ελέγχουμε και προετοιμάζουμε τις συνθήκες, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη σας.
 • Συλλέγουμε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα αποστέλλουμε στους αρμόδιους φορείς.
 • Ελέγχουμε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
 • Προχωράμε σε διερεύνηση για την ύπαρξη τυχόν χρεών σε ασφαλιστικούς φορείς και προβαίνουμε στην άμεση ρύθμιση τους με σκοπό την έγκαιρη έκδοση της σύνταξης.
 • Αξιοποιούμε τα πλασματικά χρόνια και προχωράμε στην εξαγορά ενσήμων από τους κατάλληλους φορείς, όπου αυτά απαιτούνται, για την έκδοση της σύνταξης.
 • Αναλαμβάνουμε σύνθετες συνταξιοδοτικές υποθέσεις, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, όπως επίσης και αιτήσεις επίσπευσης απονομής σύνταξης για άτομα με προβλήματα υγείας.
 • Παρέχουμε συμβουλές και απαντήσεις σε κάθε απορία σχετικά με τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων.
Στην TOTAL πιστεύουμε ότι μία συμβουλευτική εταιρεία πρέπει να διέπεται και να καθορίζεται από μία σειρά αρχών.

Σε αυτές τις αρχές παραμένουμε πιστοί σε όλη τη διάρκεια της πορείας μας στο χώρο των οικονομικών υπηρεσιών. Αφοσίωση, συνέπεια, επικοινωνία, αξιοπιστία, εχεμύθεια και επαγγελματισμός μας συνοδεύουν στα 30 και πλέον χρόνια της πορείας μας.

Ευθύνη και αξιοπιστία

Η διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων αποτελεί για όλους εμάς στην TOTAL πρώτιστο μέλημα, γιατί αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες της σύγχρονης εποχής και τα οικονομικά προβλήματα.

Ενεργώντας με μεθοδικότητα, αξιοπιστία και φερεγγυότητα προσπαθούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις, ώστε να λάβετε τη σύνταξη σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Εμείς στην TOTAL βρισκόμαστε δίπλα σας και τιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε για περισσότερα από 30 χρόνια. Γι’ αυτό εργαζόμαστε άμεσα και υπεύθυνα για κάθε υπόθεση, που φτάνει στο γραφείο μας.