Προγράμματα για επιχειρήσεις

Προγράμματα για επιχειρήσεις

Στην TOTAL διαθέτουμε την εμπειρία και τις γνώσεις για να κατανοήσουμε τις ανάγκες του κάθε επιχειρηματία και να παρέχουμε αξιόπιστη συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα για επιχειρήσεις, αλλά και τις επιδοτήσεις για νέους επιχειρηματίες. 

Αναγνωρίζουμε ότι η χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων και η στήριξη μιας επαγγελματικής δραστηριότητας μπορεί να αποτελεί πρόκληση, ειδικά σε ένα οικονομικό περιβάλλον που δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. 

Γι’ αυτό και η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα επιδοτούμενα προγράμματα για επιχειρήσεις, που «τρέχουν» ανά περιόδους, με στόχο να μπορούμε πάντα να προσφέρουμε λύσεις όταν τις χρειάζεστε. 

Στην TOTAL πιστεύουμε ότι: 

  • Τόσο τα προγράμματα για νέες επιχειρήσεις όσο και οι επιδοτήσεις για νέους επιχειρηματίες αποτελούν «εργαλεία», που μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία ή την ανάπτυξη μιας υγιούς επιχείρησης. 
  • Είτε πρόκειται για ΕΣΠΑ / επιδοτήσεις, είτε για πρόγραμμα του ΟΑΕΔ / επιδότηση νέων επιχειρήσεων ή για ευρωπαϊκά προγράμματα θα εντοπίσουμε το κατάλληλο πρόγραμμα που θα «κουμπώνει» στις δικές του επιχειρηματικές ανάγκες. 

Εμείς στην TOTAL είμαστε δίπλα σας για να αξιολογήσουμε τα σχέδια και τους στόχους σας και να προωθήσουμε το ανάλογο επενδυτικό πρόγραμμα, ώστε να πετύχετε τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη. 

Ποια προγράμματα για επιχειρήσεις «τρέχουν»

Κατά περιόδους βρίσκονται σε ισχύ διάφορα προγράμματα για επιχειρήσεις, ενώ συνεχώς ανακοινώνονται και καινούρια. Μπορεί να πρόκειται για προγράμματα για νέες επιχειρήσεις, για επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, που αφορούν στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων ή ακόμη για  επιδοτήσεις για νέους επιχειρηματίες. 

Στην TOTAL παρακολουθούμε καθετί που αφορά σε επιδότηση για νέα επιχείρηση, αλλά και γενικότερα κάθε είδους επιδοτούμενο πρόγραμμα, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε έγκυρες πληροφορίες για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σας. 

Παρακάτω θα δούμε τα βασικότερα προγράμματα που «τρέχουν» αυτήν την περίοδο δίνοντας σας λεπτομέρειες για το καθένα από αυτά.

1. Επιδότηση για νέα επιχείρηση ( ΔΥΠΑ )

Το συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα αφορά νέους επιχειρηματίες – ελεύθερους επαγγελματίες, ηλικίας από 18 έως 29 ετών και δίνει έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. Στόχος του προγράμματος ( ΟΑΕΔ / επιδοτήσεις ) είναι η αυτοαπασχόληση νέων ανέργων, οι οποίοι επιδοτούνται με το ποσό των 14.800 ευρώ, προκειμένου να δημιουργήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις. 

Μάλιστα, όσοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα θα πρέπει να γνωρίζουν πως στα δικαιολογητικά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ( ΟΑΕΔ / επιδότηση νέων επιχειρήσεων ) δίνει ευκαιρία σε νέα άτομα να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. 

2. Πράσινη Μετάβαση για μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και ΜμΕ ( ΕΣΠΑ / επιδοτήσεις ) 

Η 1η περίπτωση αφορά πρόγραμμα, που επιδοτεί έως 55% εμπορικές επιχειρήσεις και αγροτικούς συνεταιρισμούς στον κλάδο της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. 

Η επιδότηση αφορά, μεταξύ άλλων, κατασκευή και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά εξοπλισμού, δαπάνες μηχανοργάνωσης, άυλες δαπάνες για απόκτηση λογισμικού, έρευνα αγοράς, αλλά και δαπάνες που σχετίζονται με αγορά γης.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ( ΕΣΠΑ / επιδοτήσεις ) «τρέχουν» ακόμη δύο δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μέσω επενδυτικών σχεδίων στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πιστοποίηση προϊόντων, marketing και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

3. Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα ( Αναπτυξιακός Νόμος )

Στα προγράμματα για επιχειρήσεις εντάσσονται και οι επιδοτήσεις στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση φτάνει μέχρι και το 75% και αφορά επιχειρήσεις στους κλάδους της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματική εγκατάσταση, να επεκτείνουν την παραγωγική δυναμικότητα, να προχωρήσουν σε παραγωγή νέων προϊόντων ή να αλλάξουν την παραγωγική διαδικασία.

Μεταξύ των δαπανών που μπορούν να ενταθούν στο συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι: κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, εγκατάσταση λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης, μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας. 

4. Τουρισμός (Αναπτυξιακός Νόμος) 

Επίσης, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου προβλέπεται και η χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων ή η ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων στον τομέα του Τουρισμού. 

Το συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα, που προβλέπει ενίσχυση μέχρι και 75% στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4 αστέρων, εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων, ίδρυση και επέκταση camping, αλλά και ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων τουλάχιστον 3 αστέρων.  

Οφέλη από προγράμματα για νέες επιχειρήσεις

Ένας από τους βασικούς στόχους μας στην TOTAL είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία υγιών επιχειρήσεων γι’ αυτό και θεωρούμε ότι οι επιδοτήσεις για νέους επιχειρηματίες, όπως και για υφιστάμενες επιχειρήσεις προσφέρουν σημαντικά οφέλη. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος προσφέρει: 

  • Υψηλά ποσοστά επιδοτήσεων που φτάνουν μέχρι και 75% και περιλαμβάνει προγράμματα για νέες επιχειρήσεις όπως και για υφιστάμενες.
  • Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που μπορεί να ξεκινούν από 100.000€ και να φτάνουν τα 10.000.000€. Μάλιστα, κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε συγκεκριμένο κλάδο και προβλέπει διαφορετικές επιλέξιμες δαπάνες. 
  • Ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης επενδυτικών σχεδίων. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο για κάθε επιχειρηματία, αφού τυχόν καθυστερήσεις μπορεί να έχουν αντίκτυπο στα σχέδια του. 

Όσον αφορά γενικότερα τα οφέλη από επιδοτούμενα προγράμματα για επιχειρήσεις αξίζει να αναφέρουμε πως:

  • Μία επιδότηση για νέα επιχείρηση μπορεί να είναι η ευκαιρία για να υλοποιήσετε το επιχειρηματικό σας όραμα.
  • Ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι το κατάλληλο εργαλείο για εκσυγχρονισμό ή επέκταση της επιχείρησης σας.
  • Προγράμματα που προέρχονται από ΕΣΠΑ / επιδοτήσεις δίνουν σε μία επιχείρηση τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να ενισχύσει το προσωπικό τους ή ακόμη να προωθήσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. 

Στην TOTAL η ευημερία της επιχείρησης σας αποτελεί προτεραιότητα μας γι’ αυτό και εκμεταλλευόμαστε κάθε εργαλείο που θα δώσει ώθηση στα σχέδια σας.