Διεκπεραίωση – Μεταβίβαση αυτοκινήτου

Μεταβίβαση αυτοκινήτου

Η διεκπεραίωση εργασιών με στόχο τη γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση σας αποτελεί ένα ξεχωριστό και συνεχώς αναπτυσσόμενο τμήμα στην TOTAL.

Διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε εργασία μας αναθέσετε είτε πρόκειται για μία απλή γραφειοκρατική διαδικασία είτε για μία πολύπλοκη και χρονοβόρα υπόθεση.

Διεκπεραίωση αυτοκινήτων και μεταβιβάσεις

Στην TOTAL διαθέτουμε ένα από τα πλέον αξιόπιστα γραφεία διεκπεραιώσεων, εντός της εταιρείας μας, αναλαμβάνοντας υποθέσεις όπως:

 • Διεκπεραίωση αυτοκινήτων ή μεταβιβάσεις αυτοκινήτων καθώς και δηλώσεις ακινησίας, διαγραφή οχήματος και άλλες διεκπεραιωτικές εργασίες σχετικές με οχήματα.
 • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με πάσης φύσεως αιτήσεις, όπως Α21, Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ, επίδομα στέγασης, φοιτητικό επίδομα αλλά και επίδομα πετρελαίου. Όπως επίσης και αιτήσεις που αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα όπως το «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», αλλά και το πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού θερμοσίφωνα κ.α.
 • Αλλαγή ονόματος, κλείσιμο ή έναρξη παροχής σε ΔΕΚΟ.
 • Έκδοση κάρτας ανεργίας ή επιδόματος ανεργίας για όσους το δικαιούνται.
 • Καθώς, επίσης και διεκπεραίωση συντάξεων, που αποτελεί ένα σημαντικό «κεφάλαιο» για την TOTAL, με εξειδικευμένο προσωπικό.

Διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτου

Αναθέτοντας την υπόθεση σας, όπως η διεκπεραίωση για την μεταβίβαση αυτοκινήτου σε μία εταιρεία συμβούλων, που διαθέτει γραφείο διεκπεραιώσεων, όπως η TOTAL αποκομίζετε μία σειρά από πλεονεκτήματα:

 • Συγκεντρώνουμε, συντάσσουμε και υποβάλλουμε όλα τα έγγραφα, που απαιτούνται για την υπόθεση σας.
 • Αναλαμβάνουμε την προσκόμιση και τους ελέγχους στοιχείων και δικαιολογητικών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. 
 • Διαθέτουμε έμπειρους συνεργάτες, ώστε να αποφεύγετε τις πολλαπλές και άσκοπες επισκέψεις σε γραφεία ή υπηρεσίες.
 • Είστε σίγουροι ότι η υπόθεση σας, είτε πρόκειται για διεκπεραίωση αυτοκινήτων είτε για διεκπεραίωση συντάξεων, ή για άλλου είδους διεκπεραίωση, θα ολοκληρωθεί έγκαιρα και σωστά. 

Διαδικασίες και δικαιολογητικά για μεταβίβαση αυτοκινήτου

Η διαδικασία, που αφορά τη μεταβίβαση αυτοκινήτου απαιτεί συνήθως τη συλλογή πολλών εγγράφων.

Εμείς στην TOTAL αναλαμβάνουμε για εσάς μεταβιβάσεις από και προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ώστε να αποφύγετε τη γραφειοκρατία και το άσκοπο χάσιμο χρόνου. Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε σε μας ακόμη και αν πρόκειται για τη διεκπεραίωση μεταβίβασης αυτοκινήτου λόγω κληρονομιάς.

Εμείς θα συγκεντρώσουμε παραστατικά, άδειες, υπεύθυνες δηλώσεις και ό,τι άλλο απαιτείται, θα τα καταθέσουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες και θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Λίστα με τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν

Πιο συγκεκριμένα, για τη διεκπεραίωση μεταβίβασης αυτοκινήτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
 • Αίτηση μεταβίβασης αυτοκινήτου.
 • Δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ.
 • Παραστατικό τράπεζας για την καταβολή του Τέλους Έκδοσης Άδειας και του Τέλους Μεταβίβασης οχήματος.
 • Έγγραφο κυριότητας (πράξη εξόφλησης).
 • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, όπως Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης, Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας ή Άδεια Διαμονής.
 • Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο απαιτείται αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του, με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
 • Για Α.Ε. απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ σχετικά με τη σύσταση και την εκπροσώπηση της.
 • Εξουσιοδότηση προς την TOTAL για τη διεκπεραίωση μεταβίβασης αυτοκινήτου.

10 πράγματα που πρέπει να προσέξετε όταν κάνετε μεταβίβαση αυτοκινήτου

Όταν κάνετε μεταβίβαση ενός αυτοκινήτου, υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να προσέξετε. Ορισμένα από αυτά είναι:

 1. Έλεγχος του τίτλου ιδιοκτησίας: Βεβαιωθείτε ότι ο τίτλος ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου είναι έγκυρος και ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης έχει υπογράψει τη σχετική μεταβιβαστική δήλωση.
 2. Έλεγχος της κατάστασης του αυτοκινήτου: Πριν προχωρήσετε στη μεταβίβαση, ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου. Ανιχνεύστε πιθανές ζημιές ή προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την αξία του.
 3. Έλεγχος των οικονομικών υποχρεώσεων: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανεξόφλητα χρέη ή πρόστιμα σχετικά με το αυτοκίνητο που πρόκειται να αγοράσετε.
 4. Έλεγχος των δικαιωμάτων χρήσης: Ελέγξτε αν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του αυτοκινήτου, όπως για εμπορική χρήση ή ενοικίαση.
 5. Έλεγχος των ασφαλιστικών καλυπτόμενων κινδύνων: Ελέγξτε την ασφάλεια του αυτοκινήτου καιτις καλύψεις που παρέχονται από την ασφαλιστική εταιρεία.
 6. Μεταβίβαση των απαραίτητων έγγραφων: Συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταβίβαση, όπως ο τίτλος ιδιοκτησίας, η μεταβιβαστική δήλωση, τα ασφαλιστήρια, τα δελτία κυκλοφορίας κ.λπ.
 7. Μεταβίβαση των πληροφοριών και των κλειδιών: Παράδοση όλων των απαραίτητων πληροφοριών και κλειδιών που αφορούν το αυτοκίνητο.
 8. Ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρείας: Ενημερώστε την ασφαλιστική εταιρεία σας για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου, προκειμένου να επικυρωθούν οι αλλαγές στην ασφάλεια και την ιδιοκτησία.
 9. Μεταβίβαση της κυκλοφοριακής άδειας: Βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφοριακή άδεια του αυτοκινήτου μεταβιβάζεται νόμιμα στο νέο ιδιοκτήτη.
 10. Αλλαγή ονόματος στην ασφάλεια: Ζητήστε αλλαγή ονόματος στην ασφαλιστική σύμβαση, προκειμένου να είναι έγκυρη για τον νέο ιδιοκτήτη.

Αυτά είναι μερικά από τασημαντικά πράγματα που πρέπει να προσέξετε κατά τη μεταβίβαση ενός αυτοκινήτου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι οι ακριβείς απαιτήσεις και διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τη χώρα σας.

Συνεπώς, είναι σημαντικό να ενημερωθείτε για τις τοπικές νομικές απαιτήσεις και διαδικασίες που αφορούν τη μεταβίβαση αυτοκινήτου στη δική σας περιοχή.

Στην TOTAL, χάρη στη μακροχρόνια εμπειρία μας, έχουμε αποκτήσει εξειδίκευση σε μία σειρά από διεκπεραιωτικές εργασίες, οι οποίες καταλαμβάνουν όλο το φάσμα του δημοσίου τομέα και είμαστε στην διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.