Λύση ΟΕ με χρέη

Λύση ΟΕ με χρέη

Στην TOTAL αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας τη σύνθετη διαδικασία της διακοπής των εργασιών μιας επιχείρησης με χρέη παρέχοντας άμεσες, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις. Στόχος μας είναι να σας υποστηρίξουμε πλήρως και να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να προβούμε στην οριστική λύση της εταιρείας.

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με την περίπτωση που αφορά τη λύση ΟΕ με χρέη, ώστε να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία που απαιτείται και τις υποχρεώσεις σας. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε πως κάθε εταιρεία αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, καθώς μπορεί να υπάρχουν πράξεις που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, αλλά και χρέη ή αντιδικίες που απαιτούν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης. 

Ιδιαιτερότητες στη λύση ΟΕ με χρέη

Όπως σε κάθε εταιρική μορφή έτσι και στις ΟΕ υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες για τις οποίες οι εταίροι πρέπει να είναι ενημερωμένοι, ώστε να μην αντιμετωπίσουν εκπλήξεις στο μέλλον. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως έχουμε παρατηρήσει το φαινόμενο οι εταίροι να υπογράφουν ένα απλό συμφωνητικό λύσης πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτό η εταιρεία σταματά να υπάρχει. Δυστυχώς, αργότερα ανακαλύπτουν ότι η εταιρεία όχι μόνο υπάρχει, αλλά συνεχίζει να έχει υποχρεώσεις προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.  

Γι’ αυτό και εμείς στην TOTAL θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό η διαδικασία που αφορά σε λύση ΟΕ με χρέη να γίνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος να αντιμετωπίσετε αργότερα τις συνέπειες κάποιων λανθασμένων κινήσεων.

Βήματα για λύση ΟΕ με χρέη 

Οι άρτια εκπαιδευμένοι σύμβουλοι της TOTAL θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία που αφορά σε λύση ΟΕ με χρέη  σε συνεννόηση μαζί σας και παρέχοντας σας συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. 

  • Αρχικά επιλέγουμε το λόγο που οδηγεί σε λύση ΟΕ με χρέη. Μπορεί να οφείλεται σε πάροδο της χρονικής διάρκειας της εταιρείας, σε κοινή απόφαση των εταίρων ή σε πτώχευση. Ωστόσο, στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι σημαντικοί λόγοι λύσης της εταιρείας. 
  • Συντάσσουμε ιδιωτικό συμφωνητικό των εταίρων περί λύσης της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να απαιτηθεί και δικαστική απόφαση εάν διαπιστωθεί ότι  διαφωνούν οι εταίροι.
  • Καταθέτουμε τις οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ και η εταιρεία μπαίνει σε εκκαθάριση (κάποιες περιπτώσεις εξαιρούνται εκκαθάρισης). Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι το στάδιο της εκκαθάρισης δηλώνεται στην εφορία. 
  • Ορίζονται εκκαθαριστές, οι οποίοι ελέγχουν τα χρέη ή τα κέρδη της επιχείρησης και τα διανέμουν ανάλογα στους πιστωτές ή στην περίπτωση κερδών στους εταίρους ανάλογα με το ποσοστό τους. 

Η ευθύνη των εταίρων

Οι σύμβουλοι της TOTAL θα σας εξηγήσουν ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν από τη συμμετοχή σας σε μία ΟΕ και τι πρέπει να κάνετε στην περίπτωση που επιθυμείτε να προχωρήσετε σε λύση ΟΕ με χρέη. Πιο συγκεκριμένα: 

  • Στην περίπτωση των προσωπικών εταιρειών, όπως είναι οι ΟΕ, οι εταίροι ευθύνονται ο καθένας εις ολόκληρον για τα χρέη της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει πως είναι όλοι υποχρεωμένοι να τα αποπληρώσουν και δεσμεύονται ακόμα και με την προσωπική τους περιουσία.
  • Σε κάθε περίπτωση, αν δεν κλείσουν οι οφειλές από και προς την εταιρεία, δεν μπορεί να προχωρήσει η λύση ΟΕ με χρέη.
  • Καταρτίζουμε έναν ισολογισμό, στο στάδιο της εκκαθάρισης, και γίνεται δήλωση για λύση ΟΕ με χρέη στην εφορία και τέλος διαγραφή στα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Πρέπει να αναφέρουμε πως η ευθύνη των εταίρων σε μία ΟΕ δεν περιορίζεται ούτε αίρεται ακόμη και εάν ο ομόρρυθμος εταίρος δε συμμετέχει ενεργά στην εταιρεία ή συμμετέχει με μικρότερο ποσοστό από τους υπόλοιπους. 

Η συνεργασία σας με μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμβούλων όπως η TOTAL σημαίνει πως όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες η λύση της εταιρείας θα είναι οριστική και δε θα χρειαστεί να ασχοληθείτε ξανά με αυτό το κεφάλαιο της ζωής σας. 

Δυστυχώς, ένα αρκετά συχνό λάθος που κάνουν οι εταίροι στη διαδικασία για λύση ΟΕ με χρέη είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν μόνοι τους τις οφειλές της εταιρείας. Ωστόσο, τα χρέη αυτά δεν εμφανίζονται στο ατομικό ΑΦΜ των εταίρων, αλλά στο ΑΦΜ της εταιρείας και έτσι πρέπει να γίνει ξεχωριστή αίτηση με κωδικούς taxis. Έτσι, μπορεί να υπάρχουν χρέη, αλλά να μην τα γνωρίζουν οι εταίροι. 

Κλείσιμο εταιρείας

Το κλείσιμο μιας εταιρείας είναι μία διαδικασία που πρέπει να γίνεται σωστά και ακολουθώντας τα ενδεδειγμένα βήματα. Όποιος και αν είναι ο λόγος που αποφασίζετε να προχωρήσετε στη διακοπή μιας επιχείρησης το ζητούμενο είναι η διαδικασία αυτή να γίνει σωστά, ώστε να μη χρειαστεί να ασχοληθείτε και πάλι με αυτή στο μέλλον. 

Εμείς στην TOTAL είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο, ώστε να σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες σας και να σας διευκολύνουμε να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα σας, χωρίς να αγχώνεστε για την αναβίωση παλιών υποχρεώσεων και προβλημάτων.