Επενδυτικά προγράμματα επιχειρήσεων

Στην TOTAL αναζητούμε και επιλέγουμε επενδυτικά προγράμματα, τα οποία θα δώσουν την απαραίτητη ρευστότητα στην επιχείρηση σας και θα σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.
Γνωρίζουμε πολύ καλά πως οι επιδοτήσεις αποτελούν πλέον έναν από τους βασικότερους τρόπους πρόσβασης σε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ή τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής σας.

Οι σύμβουλοι μας ασχολούνται με επενδυτικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς και απευθύνονται τόσο σε νεοσύστατες όσο και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για:
  • Αναπτυξιακά προγράμματα της ΔΥΠΑ με σκοπό την επιδότηση προσωπικού ή έναρξη νέων επιχειρήσεων.
  • Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ.
  • Επενδυτικά προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου.
Στην TOTAL παρακολουθούμε στενά όλα τα επενδυτικά προγράμματα που υπάρχουν, καταγράφουμε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολογούμε ποια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί σε αυτά.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα επενδυτικά προγράμματα αποτελούν σημαντικό επιχειρηματικό «εργαλείο», τόσο για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας όσο και για τη βιωσιμότητα της.

Γι’ αυτό και στο δυναμικό μας έχουμε άρτια καταρτισμένους συμβούλους, οι οποίοι σας ενημερώνουν έγκαιρα και αξιόπιστα για την καλύτερη επιλογή, που αφορά την επιχείρηση σας.
Ο σύμβουλος ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων σας καθοδηγεί σε κάθε βήμα και σας προτείνει λύσεις ώστε η πρόταση σας να συγκεντρώσει την καλύτερη δυνατή βαθμολογία και να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Με τον τρόπο αυτό γλιτώνετε χρόνο και κόστος και επιπλέον έχετε τη βεβαιότητα ότι ο σύμβουλος ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να σας κατευθύνει προς την πλέον συμφέρουσα λύση για την επιχείρηση σας.
ESPA 2027

Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών

Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών σχετικών με αδειοδοτήσεις δίνοντας σας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.

Εγγυόμαστε ότι κάθε βήμα της διαδικασίας γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, συνεχή ενημέρωση και χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις μέχρι να λάβετε την επιθυμητή άδεια λειτουργίας.

Εμείς αναλαμβάνουμε το πολυσύνθετο γραφειοκρατικό κομμάτι, ώστε εσείς να μπορέσετε να αφοσιωθείτε στη δημιουργία μιας υγιούς επιχείρησης.

Υπηρεσίες της TOTAL

Στην TOTAL αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα των υπηρεσιών, που σχετίζονται με επιδοτήσεις επιχειρήσεων, από την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος για εσάς μέχρι την εκταμίευση των χρημάτων. Συγκεκριμένα, η ομάδα μας αναλαμβάνει:

Αναζήτηση των διαθέσιμων προγραμμάτων χρηματοδότησης σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο

Εμείς στην TOTAL βρίσκουμε το κατάλληλο πρόγραμμα για κάθε επιχείρηση, ώστε να αποκομίσετε τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη. Ενημερωνόμαστε συνεχώς για όλα τα επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις επιχειρήσεων, τα οποία «τρέχουν» τόσο από την ΕΕ, όσο και από το εσωτερικό της χώρας.

Κάθε ένα από αυτά απευθύνεται σε διαφορετικές επιχειρήσεις και διαφορετικές ανάγκες. Μπορεί να αφορούν σε επιχειρήσεις συγκεκριμένου μεγέθους ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που λειτουργούν πολλά έτη ή που έχουν συγκεκριμένη εταιρική μορφή, ενώ ορισμένες επιδοτήσεις ΕΣΠΑ συμπεριλαμβάνουν στα κριτήρια τον αριθμό των υπαλλήλων, που απασχολούνται.

Προετοιμασία & κατάθεση φακέλου

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρείας μας μελετούν με προσοχή τις υπουργικές αποφάσεις και προκηρύξεις για επιδοτήσεις, οι οποίες είναι πολυσέλιδες και συνήθως δυσνόητες για όποιον δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις.

Γνωρίζουμε όλη τη διαδικασία, που απαιτείται για ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα και επομένως αποφεύγουμε λάθη και καθυστερήσεις. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και εκθέσεις εσόδων - εξόδων ή αιτιολόγησης κεφαλαίων, στοιχεία, τα οποία είναι δύσκολο να συλλεχθούν.

Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούνται ακόμη και τραπεζικές εγκρίσεις, οπότε αναλαμβάνουμε τόσο την προετοιμασία εγγράφων όσο και την επικοινωνία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης έως την τελική εκταμίευση της χρηματοδότησης

Συγκεντρώνουμε και αξιολογούμε τιμολόγια, δίνουμε έμφαση στην αυστηρή τήρηση των βιβλίων, εκπονούμε εκθέσεις και αποστέλλουμε έντυπα. Σε όλα τα επενδυτικά προγράμματα ο φορέας απαιτεί αποδείξεις και στοιχεία ότι τα χρήματα, που δόθηκαν αξιοποιήθηκαν σωστά.

Σας καθοδηγούμε ώστε να προβείτε εγκαίρως στις απαραίτητες δαπάνες που ορίζει το πρόγραμμα και αποστέλλουμε τα σχετικά τιμολόγια, για να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση της χρηματοδότησης. Ακόμη, αναλαμβάνουμε ενστάσεις σε απορριπτικές αποφάσεις.

Οφέλη ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα

Οι σύμβουλοι της TOTAL εντοπίζουν και αξιοποιούν τα κατάλληλα αναπτυξιακά προγράμματα αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, που απευθύνεται σε μας.

Γνωρίζουμε από τη μακροχρόνια εμπειρία μας στο συγκεκριμένο χώρο ότι η ένταξη σας σε προγράμματα για επιδοτήσεις επιχειρήσεων ή επιδοτήσεις ΕΣΠΑ επιφέρει μία σειρά από οφέλη. Πιο συγκεκριμένα:
Επενδυτικά προγράμματα
  • Έχετε άμεση ρευστότητα, την οποία μπορείτε να διοχετεύσετε στην επιχείρηση σας δίνοντας υπόσταση στα επιχειρηματικά σας σχέδια.
  • Εκσυγχρονίζετε την επιχείρηση σας, ώστε να μπορέσετε να συμβαδίσετε με τις εξελίξεις του κλάδου σας. Οι επιδοτήσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να επενδύσετε σε υποδομές και τεχνογνωσία.
  • Γίνεστε ανταγωνιστικοί και αποκτάτε πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους επιχειρηματίες του κλάδου σας. Με τα επιδοτούμενα προγράμματα μπορείτε να βελτιώσετε τη λειτουργία, να αυξήσετε την παραγωγή ή να εισάγετε καινοτομίες.
  • Επενδύετε σε ανθρώπινο δυναμικό. Πολλά επιδοτούμενα προγράμματα επιδοτούν το μισθολογικό κόστος ή το κόστος των εργοδοτικών εισφορών.
  • Έχετε τη δυνατότητα να ενσωματώσετε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με την αξιοποίηση των πράσινων επενδύσεων οδηγείτε την επιχείρηση σας στο μέλλον, αλλά παράλληλα μειώνετε το κόστος, που δαπανούσατε μέχρι πρόσφατα για παραγωγή ενέργειας.
  • Αποκτάτε κύρος. Με τη συμμετοχή σας σε επιδοτήσεις ΕΣΠΑ ή άλλου είδους αναπτυξιακά προγράμματα αποδεικνύετε ότι η επιχείρηση σας είναι σοβαρή και αξιόπιστη.