Εξωδικαστικός συμβιβασμός σε 240 ή 420 δόσεις

Στην TOTAL διαθέτουμε ένα δίκτυο έμπειρων συνεργατών και παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε μία σειρά από ζητήματα, που σχετίζονται με τη ρύθμιση οφειλών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, όπως ο εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Από την αρχή της δημιουργίας του ο εξωδικαστικός μηχανισμός έδωσε δίοδο σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, που είχαν μεν χρέη, αλλά ήθελαν να αποφύγουν την πτώχευση και να παραμείνουν βιώσιμες αλλά και σε ιδιώτες που ήθελαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο και τις τράπεζες.

Εμείς στην TOTAL βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή δίπλα σε κάθε επιχειρηματία και ιδιώτη αναλαμβάνοντας όλη τη διαδικασία, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εχεμύθεια.

Οι εξειδικευμένοι νομικοί σύμβουλοι της TOTAL σας κατευθύνουν στην καλύτερη λύση, ανάλογα με την περίπτωση σας, με σκοπό να ρυθμιστούν οφειλές σε τράπεζες και funds, αλλά και προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται για τη ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο και 420 δόσεις για χρέη προς τις τράπεζες.

Εξωδικαστικός μηχανισμός δικαιολογητικά

Στην TOTAL αναλαμβάνουμε για εσάς κάθε στάδιο της διαδικασίας για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να γλιτώσετε την ταλαιπωρία και το περιττό άγχος. Συγκεκριμένα, εμείς:

 • Πραγματοποιούμε ενδελεχή έλεγχο για όλες τις οφειλές σας σε δημόσιους φορείς και πιστωτικά ιδρύματα. 
 • Μελετάμε τις προϋποθέσεις και τα οικονομικά κριτήρια, και ελέγχουμε εάν μπορείτε να υπαχθείτε στη σχετική ρύθμιση.
 • Συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός και δικαιολογητικά, όπως βεβαιώσεις οφειλών, αλλά και στοιχεία από υποθηκοφυλακεία και κτηματολόγιο ώστε να ελεγχθούν τα στοιχεία που αναρτώνται. 
 • Συμπληρώνουμε και υποβάλλουμε την αίτηση, την οποία και ελέγχουμε μέχρι το τελικό στάδιο αποδοχής των συμβάσεων αναδιάρθρωσης.

Πετυχαίνουμε έτσι τη διακοπή αναγκαστικών εκτελέσεων και ποινικών διώξεων εναντίων σας, καθώς το χρέος σας θα έχει πλέον ρυθμιστεί. 

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων είναι ένας τομέας στον οποίο, όλοι εμείς στην TOTAL, έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και κατέχουμε μεγάλη εμπειρία. 

Ρύθμιση οφειλών 240 δόσεις ή 420 δόσεις

Oι εξειδικευμένοι νομικοί μας σύμβουλοι είναι πάντα ενημερωμένοι για τις νέες διατάξεις, τα κριτήρια, τον αριθμό των δόσεων και τα «κουρέματα» στα χρέη. 

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν ότι οι οφειλέτες μπορούν να πετύχουν: 

 • Έως 75% κούρεμα κεφαλαίου, μείωση μέχρι 85% σε προσαυξήσεις και 95% στα πρόστιμα της ΑΑΔΕ για οφειλές προς το δημόσιο.
 • έως 80% κούρεμα επί της βασικής οφειλής καθώς και έως 100% στους τόκους για χρέη προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων. 

Επιπλέον, προβλέπεται διαφορετικός αριθμός δόσεων, ανάλογα με την περίπτωση του κάθε οφειλέτη.

Συγκεκριμένα:

 • Για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία επιτυγχάνεται ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις.  
 • Tα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 420 δόσεις για οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς, που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια.

Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα για ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις για χρέη φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς, που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια.

 • Τέλος για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων μπορούν να ρυθμιστούν σε 180 δόσεις.

Εξωδικαστικός μηχανισμός πλατφόρμα και διατάξεις

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός σε κάθε νέα διάταξη περιλαμβάνει κριτήρια, τα οποία μπορεί να «ανοίγουν» την πόρτα για ρύθμιση χρεών σε περισσότερα άτομα.

Οι πρόσφατες διατάξεις, που εντάχθηκαν στη γενικότερη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού δίνουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα:

 • Να ενταχθούν στη ρύθμιση οφειλέτες με μία και μόνο οφειλή, η οποία ωστόσο είναι άνω των 10.000 ευρώ.
 • Να γίνεται ρύθμιση και για οφειλές υπέρ τρίτων, οι οποίες εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση, όπως οφειλές σε δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ.
 • Προστέθηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση αιτιολόγησης της μη συναίνεσης σε πρόταση ρύθμισης. Οι τράπεζες υποχρεούνται να ανακοινώσουν συγκεκριμένους λόγους μη συναίνεσης, οι οποίοι γνωστοποιούνται δημόσια.
 • Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός επιτρέπει πλέον στον οφειλέτη να συνεχίσει να τηρεί και άλλη ρύθμιση, που μπορεί να έχει κάνει διμερώς. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η προϋπόθεση ότι αυτές οι δόσεις δεν θα ξεπερνούν το 15% από τη δόση, που καθορίζει για αυτές η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Όλες οι νέες διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα σε πολλούς οφειλέτες, οι οποίοι πριν δεν γίνονταν δεκτοί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό, να μπορέσουν τελικά να ενταχθούν σε αυτόν.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, είναι ένα «εργαλείο» με σημαντικά πλεονεκτήματα. Όσο σωστότερα γίνεται η χρήση του τόσο μεγαλύτερα είναι και τα οφέλη του.

Επικοινωνήστε με την TOTAL και ζητήστε μας να σας εξηγήσουμε οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε, αλλά και να ελέγξουμε τις προϋποθέσεις για να διαπιστώσουμε εάν μπορείτε να ενταχθείτε στη σχετική ρύθμιση και να πάρετε πάλι τον έλεγχο της ζωής σας.

Παγίδες στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη ρύθμιση οφειλών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες και ήδη έχει κατατεθεί ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Ωστόσο, όπως κάθε διαδικασία έτσι και η συγκεκριμένη έχει ορισμένα «σκοτεινά σημεία», τα οποία αρκετοί οφειλέτες δε γνωρίζουν.

Εδώ, λοιπόν, θα εξετάσουμε το κεφάλαιο «εξωδικαστικός μηχανισμός και παγίδες». Παρακάτω σας υποδεικνύουμε τρία σημεία, που πρέπει να προσέξετε εάν σκέφτεστε να ενταχθείτε στη διαδικασία.

 • Η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι εξαιρετικά δύσχρηστη για άτομα, τα οποία δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις. Πολλοί είναι αυτοί που τελικά αφήνουν τη διαδικασία στη μέση, έχοντας χάσει πολύτιμο χρόνο.
 • Το ενδιαφέρον από την πλευρά των οφειλετών είναι πάρα πολύ μεγάλο, ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό τους «κόβεται» από την αρχή. Αυτό συμβαίνει γιατί απαραίτητη προϋπόθεση είναι το χρέος τους να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
 • Όταν μιλάμε για την ενότητα «εξωδικαστικός μηχανισμός και παγίδες» δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω και το γεγονός ότι οι πιστωτές, τράπεζες ή servicers, σε αρκετές περιπτώσεις δεν αιτιολογούν τις απορριπτικές απαντήσεις τους. Δυστυχώς, το φαινόμενο αυτό παρατηρείται παρά το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν αιτιολόγηση.

Εάν είναι στα άμεσα σχέδια σας να προχωρήσετε σε ρύθμιση των οφειλών σας η δική μας συμβουλή είναι να απευθυνθείτε από την αρχή σε μία εταιρεία με δίκτυο έμπειρων συνεργατών. Με τον τρόπο αυτό ο εξωδικαστικός μηχανισμός, με παγίδες ή όχι, θα ολοκληρωθεί γρήγορα και χωρίς λάθη αυξάνοντας τις πιθανότητες για αίσια έκβαση.

Τελευταία νέα εξωδικαστικού

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να πραγματοποιηθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό με στόχο τη διαφάνεια των διαδικασιών, αλλά και την προστασία των δανειοληπτών.

Όπως τονίζουμε και στον τίτλο «Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τελευταία νέα» εδώ θα αναφερθούμε στις διαφοροποιήσεις που προβλέπονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, το οποίο έχει ως στόχο να προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες και να επιφέρει βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης (servicers).

Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

 • Η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό των οφειλών από Δήμους και Τελωνεία. 
 • Η υποχρέωση των πιστωτών να αιτιολογούν τις απορριπτικές αποφάσεις τους.
 • Η είσοδος στον εξωδικαστικό μηχανισμό προσώπων, των οποίων η οφειλή σε έναν φορέα καλύπτει το 90% της συνολικής οφειλής.

Επιπλέον, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι servicers θα είναι στο εξής υποχρεωμένοι να παρέχουν στους οφειλέτες στοιχεία για το ύψος της οφειλής, τις δόσεις τους ή το επιτόκιο της ρύθμισης, ενώ αναμένεται να βελτιωθεί και ο αλγόριθμος για δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση, κάτι που θα δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερο «κούρεμα» οφειλής σε όλους τους δανειολήπτες και όχι μόνο στους ευάλωτους.

Οι συνεργάτες μας παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις, ώστε να μπορούν να σας ενημερώνουν για συμφέρουσες ρυθμίσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.

Εξωδικαστικός μηχανισμός, τελευταία νέα, αλλαγές, βελτιώσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να σχετίζεται με υποθέσεις που αναλαμβάνουμε βρίσκονται πάντα στο «μικροσκόπιο» μας, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

FAQ: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποια είναι τα οφέλη του εξωδικαστικού μηχανισμού;

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως τη δυνατότητα κούρεματος κεφαλαίου έως 75% και μείωσης προσαυξήσεων και προστίμων έως 95%. Επιπλέον, οι νέες διατάξεις επιτρέπουν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό για περισσότερους οφειλέτες που δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν προηγουμένως.

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό;

Επί τη βάσει των νέων διατάξεων, οφειλέτες με μία και μόνο οφειλή άνω των 10.000 ευρώ μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Επιπλέον, οι διατάξεις επιτρέπουν τη ρύθμιση οφειλών υπέρ τρίτων, όπως οφειλές σε δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ. Αυτό περιλαμβάνει τον αριθμό και τον τύπο των οφειλών, το ύψος του χρέους, καθώς και την ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στις πληρωμές των δόσεων.

Πώς διαφέρει η ρύθμιση οφειλών για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα;

Η ρύθμιση οφειλών διαφέρει για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα όσον αφορά τον αριθμό των δόσεων και τα “κουρέματα”. Για παράδειγμα, οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς μπορούν να ρυθμιστούν σε 420 δόσεις, ενώ νομικά πρόσωπα σε 180 δόσεις. Επίσης, το κούρεμα κεφαλαίου και οι μειώσεις στις προσαυξήσεις και τους τόκους διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του οφειλέτη.

Ποιο είναι το κριτήριο για τον αριθμό των δόσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό;

Ο αριθμός των δόσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορίζεται ανάλογα με την περίπτωση του οφειλέτη και τον τύπο των οφειλών. Συγκεκριμένα, οφειλές προς το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να ρυθμιστούν σε 240 ή 420 δόσεις, ενώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων μπορούν να ρυθμιστούν επίσης σε 240 ή 420 δόσεις, ανάλογα με την κατηγορία του οφειλέτη (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο).

Υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των δόσεων που μπορεί να λάβει κάποιος;

Ναι, υπάρχουν περιορισμοί. Ανάλογα με την περίπτωση, οι οφειλέτες μπορούν να ενταχθούν σε 240 ή 420 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, ο αριθμός των δόσεων μπορεί να είναι επίσης 240 ή 420, ανάλογα με την περίπτωση φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου, αντίστοιχα.

Ποια είναι η σημασία της εξονυχιστικής επιθεώρησης των φορολογικών δεδομένων;

Η εξονυχιστική επιθεώρηση των φορολογικών δεδομένων είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις είναι ενημερωμένες και πληρωμένες, αποφεύγοντας πιθανές δυσκολίες και πρόστιμα από τις αρχές.

Ποιες είναι οι νέες διατάξεις που επιτρέπουν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό;

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν ότι οι οφειλέτες μπορούν να πετύχουν έως 75% κούρεμα κεφαλαίου, μείωση μέχρι 85% σε προσαυξήσεις και 95% στα πρόστιμα της ΑΑΔΕ για οφειλές προς το δημόσιο. Επίσης, μπορούν να επιτύχουν έως 80% κούρεμα επί της βασικής οφειλής και έως 100% στους τόκους για χρέη προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων.