Διαγραφή χρεών δημοσίου – Παραγραφή

Διαγραφή χρεών - παραγραφή

Στην TOTAL αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν  διαγραφή χρεών γνωρίζοντας ότι η αίσια έκβαση τους ουσιαστικά χαρίζει μία δεύτερη ευκαιρία στους οφειλέτες τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

Μελετάμε τα οικονομικά στοιχεία, αναλύουμε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια και επιλέγουμε το ευνοϊκότερο πλάνο για κάθε οφειλέτη. 

Είτε πρόκειται για διαγραφή χρεών ΕΦΚΑ, διαγραφή χρεών σε τράπεζες ή διαγραφή χρεών δημοσίου είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και προχωρώντας σε θέματα διεκπεραίωσης. 

Οι άρτια καταρτισμένοι συνεργάτες μας μπορούν να  δημιουργήσουν το ευνοϊκότερο περιβάλλον και για τη δική σας υπόθεση σχετικά με χρέη προς το δημόσιο ή τις τράπεζες. 

Διαγραφή των χρεών αξιόπιστα και υπεύθυνα

Αντιμετωπίζουμε  τη διαδικασία που αφορά σε διαγραφή χρεών με υπευθυνότητα και αξιοπιστία καθώς γνωρίζουμε την ιδιαίτερη σημασία που έχει για κάθε οφειλέτη. 

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για χρέη στο δημόσιο και τράπεζες, ενώ επιπλέον παρέχουμε οικονομικές και νομικές συμβουλές. 

Η συνεργασία σας με την TOTAL σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε μία σειρά από πλεονεκτήματα και φυσικά συνεχή καθοδήγηση σε οτιδήποτε αφορά τη διαγραφή χρεών. 

Πιο συγκεκριμένα: 

  • Πραγματοποιούμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσουμε τη δυνατότητα για  διαγραφή χρεών ΕΦΚΑ και γενικότερα σε ασφαλιστικά ταμεία. 
  • Σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη, καθώς η διαγραφή χρεών επηρεάζει άμεσα και το χρόνο ασφάλισης, δηλαδή τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο μέλλον.
  • Αναλαμβάνουμε τον απαιτούμενο έλεγχο και  διαδικασίες σε περιπτώσεις που αφορούν διαγραφή  χρεών σε τράπεζες. 
  • Υποβάλλουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση εξάλειψης της οφειλής και άρσεις των δεσμεύσεων που έχει πραγματοποιήσει η τράπεζα σε ακίνητα λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του κάθε πελάτη, το εύρος της ακίνητης περιουσίας του αλλά και του ύψους της οφειλής. 
  • Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό όλη η διαδικασία που αφορά στη διαγραφή χρεών να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Η διεκπεραίωση της διαδικασίας από τους συνεργάτες της TOTAL έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγονται λάθη και να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος. 

Επιπλέον ο οφειλέτης γνωρίζει με ακρίβεια τι περιλαμβάνει η τελική πρόταση και τι αντίκτυπο έχει αυτή στην οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση. 

Διαγραφές χρεών δημοσίου 

Κατά διαστήματα ανακοινώνονται μέτρα και διατάξεις που αφορούν τόσο σε ρύθμιση όσο και σε διαγραφή χρεών, τις οποίες παρακολουθούμε στην TOTAL, ώστε να είμαστε πάντα ενημερωμένοι και να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

Αξίζει να αναφερθεί πως για να κριθεί μία οφειλή ως ανεπίδεκτη είσπραξης και να μπορούμε να μιλάμε για διαγραφή χρεών δημοσίου θα πρέπει να μην έχουν αποδώσει όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 

Σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν σχετικά πρόσφατα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορεί να κριθεί ότι εμπίπτουν στη διαδικασία για διαγραφή χρεών δημοσίου μόνο εάν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές είναι: 

  • Να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από τη νομοθεσία ώστε να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτες είσπραξης.
  • Να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την ανταλλαγή των πληροφοριών και των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης για τα κράτη με τα οποία υφίστανται αντίστοιχες συμφωνίες.
  • Να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στο εξωτερικό, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών, και να μη διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
  • Να έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος του οφειλέτη, εφόσον προβλέπεται, με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Η διαγραφή χρεών δημοσίου είναι μία εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία γι’ αυτό και οποιεσδήποτε κινήσεις πρέπει να γίνονται πάντα από προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο, ώστε να εντοπίζονται οι καλύτερες δυνατές λύσεις και να αποφεύγονται σημαντικά λάθη. 

Παραγραφή χρεών 

Η παραγραφή χρεών αφορά απαιτήσεις ή αλλιώς χρέη προς τον ΕΦΚΑ, τα οποία όμως δεν έχουν αναζητηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα δεκαετίας και αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αλλά και αγρότες. 

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται, μάλιστα, μεγάλο ενδιαφέρον από οφειλέτες, οι οποίοι επιθυμούν να διαπιστώσουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν στη διαδικασία για παραγραφή χρεών. 

Εμείς στην TOTAL αναλαμβάνουμε να πραγματοποιήσουμε το σχετικό έλεγχο και να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε την κατάλληλη για εσάς λύση, καθώς η παραγραφή χρεών από εισφορές συνεπάγεται μείωση του ασφαλιστικού χρόνου, δηλαδή μείωση στη σύνταξη. 

Ωστόσο, παρά την παραγραφή χρεών που μπορεί να έχει γίνει, οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν μέρος των οφειλών τους  για να αναγνωριστεί ως ασφαλιστικός χρόνος το διάστημα που χρειάζονται.