Αποποίηση κληρονομιάς. 8 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε

Αποποίηση κληρονομιάς

Στην TOTAL αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία που αφορά σε αποποίηση κληρονομιάς, ώστε να μην επιβαρυνθείτε με γραφειοκρατικά θέματα σε μια δύσκολη και συναισθηματικά φορτισμένη περίοδο της ζωής σας. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η οικονομική κρίση και τα μνημόνια των περασμένων ετών είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα χρέη, τα οποία ωστόσο δε σβήνονται με το θάνατο του οφειλέτη, αλλά κληρονομούνται από τους απογόνους. Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι διαδικασίες για αποποίηση κληρονομιάς.

Διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς

Στην TOTAL το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας ενημερώνει για τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν και αξιολογούμε τις επιλογές που έχετε ως κληρονόμος σε περιπτώσεις που αφορούν μη αποδοχή κληρονομιάς.

Πιο συγκεκριμένα: 

  • Εξετάζουμε το ενεργητικό και το παθητικό, δηλαδή ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις και αυτοκίνητα (ενεργητικό), καθώς και χρέη (παθητικό) του θανόντα προκειμένου να σας συμβουλεύσουμε αντικειμενικά και αξιόπιστα.
  • Φροντίζουμε να μη χαθεί η προθεσμία για την αποποίηση κληρονομιάς. Η συγκεκριμένη περίοδος είναι ιδιαίτερα μικρή και ανέρχεται στους 4 μήνες, οι οποίοι για τους πλησιέστερους συγγενείς είναι δύσκολοι και από συναισθηματικής πλευράς.
  • Σας ενημερώνουμε για τη διαδοχή κληρονομιάς, δηλαδή ποιος είναι ο επόμενος στη σειρά που απαιτείται να κάνει αποποίηση κληρονομιάς ή αποδοχή.

Εδώ πρέπει να τονιστεί πως η προθεσμία για μη αποδοχή κληρονομιάς αυξάνεται στους δώδεκα μήνες μόνο εάν ο κληρονομούμενος είχε την κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος διέμενε στο εξωτερικό.

Τα συγκεκριμένα βήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς οι κληρονόμοι σε πολλές περιπτώσεις δε γνωρίζουν εάν υπάρχει διαθήκη ή όχι με αποτέλεσμα να χάνεται η τετράμηνη προθεσμία που ορίζει ο νόμος για να γίνει αποποίηση κληρονομιάς ή μη αποδοχή κληρονομιάς. 

Αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου: Τι ισχύει

Το προσωπικό της TOTAL σας ενημερώνει για κάθε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τη διαδικασία που αφορά σε αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου. 

Πρόκειται για μία υποχρέωση, που δυστυχώς δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή με συνέπεια να δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα, καθώς τα χρέη περνάνε στα ανήλικα παιδιά.

Συγκεκριμένα: 

  • Η αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου, όπως και για τους ενήλικες, πρέπει να γίνει εντός τεσσάρων μηνών.
  • Η σχετική διαδικασία γίνεται από τους γονείς του ανήλικου με ειδική άδεια που λαμβάνουν με την έκδοση δικαστικής απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο. 

Αποποίηση κληρονομιάς: Πότε είναι άκυρη

Οι έμπειροι συνεργάτες μας στην TOTAL αναλαμβάνουν να λύσουν οποιαδήποτε απορία σας και να σας καθοδηγήσουν σε όλη τη διαδικασία για αποποίηση, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα. 

Η διεκπεραίωση τέτοιου είδους υποθέσεων από δικηγόρους είναι απαραίτητη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι κληρονόμοι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τις παγίδες που κρύβουν ορισμένες διατάξεις, με συνέπεια η αποποίηση να είναι άκυρη. 

Πότε συμβαίνει αυτό:  

  • Εάν ο κληρονόμος αρχικά δηλώσει ότι αποδέχεται την κληρονομιά, ρητά ή σιωπηρά και μετά κάνει αποποίηση. Στην περίπτωση αυτή η αποποίηση δεν ισχύει.
  • Εάν καταγραφεί καθυστέρηση έστω και μίας ημέρας μετά την παρέλευση των τεσσάρων μηνών από την ημέρα που κατέστη κληρονόμος. 
  • Εάν, δεν τηρηθεί η νόμιμη σειρά όσον αφορά τους βαθμούς συγγένειας. Αυτό σημαίνει ότι ένας κληρονόμος δευτέρου βαθμού, δεν μπορεί να καταθέσει αποποίηση, αν δεν αποποιηθούν πρώτα οι κληρονόμοι πρώτου βαθμού.
  • Εάν έγινε ενώπιον αναρμοδίου δικαστηρίου.

Συχνό φαινόμενο η αποποίηση

Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης, ότι οι διαδικασίες για αποποίηση έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Τα χρέη που καλούνται να αναλάβουν πολλοί κληρονόμοι λειτουργούν αποτρεπτικά με συνέπεια να στρέφονται στη λύση της αποποίησης.  

Από στοιχεία που κατά καιρούς δίνονται στη δημοσιότητα προκύπτει πως υπήρχαν χρονιές που καταθέτονταν χιλιάδες αιτήσεις για αποποίηση κληρονομιάς, καθώς οι κληρονόμοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν τα χρέη από τράπεζες, εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία. 

Συγκεκριμένα, στην Αττική καταθέτονταν μέχρι και 10.000 με 12.000 αιτήσεις για αποποίηση κληρονομιάς το χρόνο, ενώ αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη έφταναν τις 5.000.

FAQ: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποια είναι η διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς;

Η διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς περιλαμβάνει την απόρριψη της κληρονομιάς ενός θανόντος από έναν κληρονόμο. Η TOTAL παρέχει ενημέρωση για τις προθεσμίες και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Ποια είναι τα βήματα που εξετάζει η TOTAL κατά την αποποίηση κληρονομιάς;

Η TOTAL εξετάζει το ενεργητικό και το παθητικό του θανόντα, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, τραπεζικών καταθέσεων και αυτοκινήτων. Αξιολογεί επίσης τις επιλογές που έχει ο κληρονόμος για αποδοχή ή απόρριψη της κληρονομιάς.

Ποιά είναι η προθεσμία για την αποποίηση κληρονομιάς;

Η προθεσμία για την αποποίηση κληρονομιάς είναι 4 μήνες από την ημέρα που κατέστη κληρονόμος. Εάν ο κληρονόμος είχε την κατοικία του στο εξωτερικό ή διέμενε στο εξωτερικό, η προθεσμία αυξάνεται στους 12 μήνες.

Πότε μια αποποίηση κληρονομιάς είναι άκυρη;

Μια αποποίηση κληρονομιάς είναι άκυρη σε περιπτώσεις όπως όταν ο κληρονόμος αρχικά δηλώσει αποδοχή της κληρονομιάς και μετά κάνει αποποίηση. Επίσης, αν υπάρξει καθυστέρηση στην καταγραφή της αποποίησης μετά την παρέλευση των 4 μηνών ή αν δεν τηρηθεί η νόμιμη σειρά των βαθμών συγγένειας.

Ποια είναι η διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς ανηλίκου;

Η αποποίηση κληρονομιάς ανηλίκου γίνεται από τους γονείς του ανήλικου μέσω ειδικής άδειας που λαμβάνουν με δικαστική απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο. Η προθεσμία για την αποποίηση είναι επίσης 4 μήνες.

Ποιες είναι οι συνέπειες της μη αποδοχής κληρονομιάς;

Η μη αποδοχή κληρονομιάς σημαίνει ότι ο κληρονόμος απορρίπτει την κληρονομιά και δεν αναλαμβάνει τα ακίνητα, τα χρήματα ή τα χρέη του θανόντος. Ωστόσο, οι κληρονόμοι πρέπει να προσέξουν να κάνουν την αποποίηση εντός της προθεσμίας, διαφορετικά οι υποχρεώσεις του θανόντος μπορεί να μεταβιβαστούν στους κληρονόμους.

Πώς μπορεί κάποιος να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί ή όχι την κληρονομιά;

Η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη της κληρονομιάς είναι προσωπική και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι κληρονόμοι πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακίνητα και τα χρήματα που θα κληρονομήσουν, αλλά επίσης και τα υπάρχοντα χρέη. Μπορεί να ζητήσουν συμβουλές από ειδικούς νομικούς ή λογιστές για να βοηθηθούν στη λήψη της απόφασης.

Ποια είναι τα δικαιώματα των ανηλίκων κληρονόμων και πώς μπορούν να προστατευθούν;

Τα ανήλικα παιδιά κληρονομούν αυτόματα την κληρονομιά των γονέων τους. Οι γονείς των ανηλίκων κληρονόμων μπορούν να αποφασίσουν να αποποιηθούν την κληρονομιά για λογαριασμό τους, ώστε τα χρέη να μην μεταβιβαστούν στα παιδιά τους. Η διαδικασία για την αποποίηση της κληρονομιάς ενός ανήλικου περιλαμβάνει τη λήψη ειδικής άδειας από το δικαστήριο.

Πώς μπορεί κάποιος να εντοπίσει την ύπαρξη διαθήκης;

Εντοπίζοντας την ύπαρξη διαθήκης είναι σημαντικό για τους κληρονόμους. Η διαθήκη μπορεί να έχει καταγραφεί σε δικαστικό φάκελο, και συνήθως φυλάσσεται στο αντίστοιχο δικαστήριο. Οι κληρονόμοι μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια ενός δικηγόρου για να βρουν αν υπάρχει διαθήκη και τι περιέχει.