Αποδοχή κληρονομιάς – Μεταβίβαση ακινήτου – Γονική παροχή

Αποδοχή κληρονομιάς

Οι πράξεις όπως η αποδοχή κληρονομιάς, η μεταβίβαση ακινήτου, αλλά και η γονική παροχή αποτελούν εξαιρετικά πολύπλοκες διαδικασίες γι’ αυτό και εμείς στην TOTAL διαθέτουμε συνεργάτες με εξειδικευμένες γνώσεις. Σκοπός μας είναι οι υποθέσεις που αναλαμβάνουμε να διευθετούνται με τον πλέον επαγγελματικό και ορθό τρόπο και πάντα με γνώμονα το συμφέρον σας. 

Η διαδικασία για την αποδοχή κληρονομιάς με διαθήκη ή εξ αδιαθέτου, τη μεταβίβαση ακινήτου αλλά και τη γονική παροχή αποτελούν διαδικασίες με μεγάλο όγκο δικαιολογητικών. Επιπλέον, κάθε υπόθεση που αφορά αποδοχή κληρονομιάς εξετάζεται και διεκπεραιώνεται εξατομικευμένα γιατί κάθε περίπτωση που φτάνει σε μας έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. 

 • Εμείς στην TOTAL συνεργαζόμαστε και διαθέτουμε όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται, όπως δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς και λογιστές προκειμένου όλες οι διαδικασίες να γίνονται ορθά για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης.   
 • Ακόμη, αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε για όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων η δήλωση φόρου κληρονομιάς, αλλά και τα κληρονομικά δικαιώματα των τέκνων.
 • Απαντάμε σε όποια ερωτήματα έχετε σχετικά με το πότε ανοίγει η διαθήκη μετά το θάνατο, αλλά και για περιπτώσεις που αφορούν μεταβίβαση αυτοκινήτου λόγω θανάτου χωρίς διαθήκη. 
 • Επιπλέον, αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν την αποδοχή κληρονομιάς μετά από χρόνια.

Διαδικασίες για αποδοχή κληρονομιάς

Στην TOTAL σας εξηγούμε κάθε στάδιο της διαδικασίας και αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση του, ώστε να αποφύγετε την ταλαιπωρία ειδικά σε μία τόσο δύσκολη περίοδο της ζωής σας. Παρακάτω ακολουθούν μερικά από τα βασικά βήματα στη διαδικασία για την αποδοχή κληρονομιάς, που ωστόσο μπορεί να μην είναι ίδια σε κάθε περίπτωση: 

 • Συλλέγουμε και αξιολογούμε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με ακίνητα, καθώς και τον τρόπο απόκτησης τους και στη συνέχεια τα συγκρίνουμε με το Ε9.
 • Συγκεντρώνουμε όλα τα έγγραφα όπως τοπογραφικά, κατόψεις, οικοδομικές άδειες και ότι άλλο απαιτείται κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που για κάποια ακίνητα δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα έγγραφα, τα αναζητούμε από την Πολεοδομία.
 • Πραγματοποιούμε έλεγχο των κατοικιών, των αγροτεμαχίων και των οικοπέδων, τόσο στο υποθηκοφυλακείο όσο και στο κτηματολόγιο,  προκειμένου να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν βάρη επί των συγκεκριμένων ακινήτων.
 • Συγκεντρώνουμε τυχόν συμβόλαια τα οποία δεν διαθέτουν στην κατοχή τους οι ιδιοκτήτες ή οι συγγενείς. 
 • Μηχανικός και τοπογράφος της εταιρείας μας πραγματοποιούν αυτοψία, ώστε να λάβουμε νέες μετρήσεις. Στη συνέχεια γίνονται νέα τοπογραφικά, ενώ όπου απαιτείται εκδίδεται ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και πιστοποιητικό πληρότητας. 
 • Πραγματοποιούμε διορθώσεις στο Ε9, όπου αυτές απαιτούνται.
 • Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία των αιτήσεων για λήψη  πιστοποιητικών από υπηρεσίες ανάλογα με την πράξη, όπως ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, φορολογικά έγγραφα, βεβαίωση ΤΑΠ ή βεβαίωση ΤΟΕΒ. 
 • Ακόμη, πραγματοποιούμε τη δήλωση φόρου κληρονομιάς και σας ενημερώνουμε αναλυτικά για τα κληρονομικά δικαιώματα των τέκνων, όπως επίσης και για τη διαδικασία, που απαιτείται σε κάθε περίπτωση, που αφορά αποδοχή κληρονομιάς μετά από χρόνια.
 • Σας ενημερώνουμε για τις διαδικασίες μεταβιβάσεων, όπως σε περιπτώσεις, που αφορούν μεταβίβαση αυτοκινήτου λόγω θανάτου χωρίς διαθήκη. 
 • Με τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αναλαμβάνουμε την κατάθεσή του στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο ώστε να λάβουμε το πιστοποιητικό μεταγραφής της πράξης και να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Το προσωπικό της TOTAL αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών, ώστε να ακολουθείται η σωστή σειρά παραλαβής των εγγράφων, η αξιολόγηση και η διόρθωση τους, όπου απαιτείται. 

Με τον τρόπο αυτό κάθε διαδικασία ολοκληρώνεται σωστά, τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, εξοικονομείται χρόνος και μειώνεται το κόστος.

Αποδοχή κληρονομιάς και κόστος

Στην TOTAL υπολογίζουμε πόσος θα είναι ο φόρος κληρονομιάς που θα κληθείτε να καταβάλλετε, όπως επίσης και το φόρο μεταβίβασης ή δωρεάς.

Σε κάθε υπόθεση που αφορά αποδοχή κληρονομιάς και κόστος διεκπεραίωσης δημιουργούμε αναλυτικό πλάνο, ώστε να γνωρίζετε τι είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε ανάλογα με τα περιουσιακά στοιχεία που θα κληρονομήσετε.

Φόρος κληρονομιάς και καταβολή

Ο φόρος κληρονομιάς, δωρεών αλλά και γονικών παροχών καταβάλλεται συνήθως εφάπαξ όπως και για ποσό μικρότερο των 500 ευρώ, ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα δόσεων για ποσά άνω των 500 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να καταβληθεί σε: 

 • Σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις για ενήλικες κληρονόμους, όχι μικρότερες των 500 ευρώ (εκτός από την τελευταία) όπως προκύπτει βάσει αρχικής ή εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης.
 • Σε 24 δόσεις αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος. Και πάλι με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δε θα είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας.
 • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ή μετά από έλεγχο, ο φόρος κληρονομιάς καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού και με επιβάρυνση προστίμου ύψους 100 ευρώ.
 • Τέλος, σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ο φόρος κληρονομιάς καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις.

Στην TOTAL κάθε υπόθεση που αναλαμβάνουμε έχει την αμέριστη προσοχή μας, ώστε να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πάντα με γνώμονα την σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση σας.