Ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο

Ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο

Στην TOTAL είμαστε δίπλα σας σε κάθε καινούριο επιχειρηματικό ξεκίνημα ακόμη και αν στα σχέδια σας έχετε ως σκοπό την ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο.

Εμείς και οι αξιόπιστοι συνεργάτες μας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ευνοϊκότερη φορολογική νομοθεσία και η σταθερότητα της κυπριακής οικονομίας έχουν καταστήσει τη συγκεκριμένη χώρα αγαπημένο προορισμό των Ελλήνων επιχειρηματιών.

Σήμερα, η Κύπρος όπως και η Βουλγαρία προσφέρουν πολλά  πλεονεκτήματα στους επιχειρηματίες αποτελώντας προσφορότερο έδαφος για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, ειδικότερα σε περιόδους που η Ελλάδα βρισκόταν σε περιόδους οικονομικής αστάθειας λόγω της πολυετούς κρίσης. 

Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας

Οι άρτια καταρτισμένοι συνεργάτες μας θα σας εξηγήσουν πως η συνηθέστερη μορφή εταιρείας που ιδρύεται στην Κύπρο από Έλληνες επιχειρηματίες είναι η Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. 

Οι εταιρίες με τη συγκεκριμένη μορφή περιλαμβάνουν δραστηριότητες εμπορίου, επαγγελματικών υπηρεσιών, εταιρείες τεχνολογίας, διαδικτυακά καταστήματα, ναυτιλιακές, αλλά και ακινήτων. 

Οι συνεργάτες της TOTAL αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν όλες τις απαραίτητες εργασίες σύντομα, αξιόπιστα και με απόλυτο επαγγελματισμό, ώστε τα επιχειρηματικά σας σχέδια σε μία νέα χώρα να ξεκινήσουν με τις καλύτερες προοπτικές. 

Διαδικασία για ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο:

 • Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία για ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο, η οποία  ξεκινά με την κατάθεση αίτησης για έγκριση του ονόματος. Το στάδιο αυτό διαρκεί συνολικά τρεις ημέρες.
 • Με την έγκριση του ονόματος ξεκινάμε τη διαδικασία εγγραφής της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου.
 • Ετοιμάζουμε όλα  τα δικαιολογητικά και τα καταθέτουμε. 
 • Η εξέταση της αίτησης για την εγγραφή διαρκεί 4 με 5 εργάσιμες μέρες και όλη η διαδικασία που αφορά την ίδρυση Κυπριακής εταιρείας ολοκληρώνεται σε διάστημα 7 με 8 εργάσιμων ημερών.
 • Παραλαμβάνουμε τα επικυρωμένα πιστοποιητικά  ίδρυσης και καταστατικού της εταιρείας.

Ακόμη, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σχεδιάζουν και σας παρουσιάζουν όλο το φορολογικό πλάνο της εταιρείας σας και προχωρούν σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

Τι περιλαμβάνει ο φάκελος

Μόλις ολοκληρώσουμε την ίδρυση της Κυπριακής εταιρείας σας παραδίδουμε το φάκελο, που περιλαμβάνει:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής.
 • Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό.
 • Πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας.
 • Πιστοποιητικό συμβούλων και γραμματέα.
 • Πιστοποιητικό μετόχων.

Πλεονεκτήματα ίδρυσης εταιρείας στην Κύπρο

Οι συνεργάτες της TOTAL θα σας ενημερώσουν για όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο. Συγκεκριμένα: 

 • Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος επί των καθαρών κερδών ανέρχεται στο 12,5%, ποσοστό που κατατάσσει την Κύπρο στη δεύτερη θέση αμέσως μετά τη Βουλγαρία
 • Το εισόδημα, που προέρχεται από μερίσματα εξαιρείται πλήρως από την καταβολή φορολογίας στην Κύπρο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
 • Δεν παρακρατείται φόρος για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (royalties) αναφορικά με τη χρήση των δικαιωμάτων εκτός Κύπρου.
 • Υπάρχουν συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας με πάνω από 46 χώρες.
 • Επιπλέον, διαδικασίες, όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, αναδιοργανώσεις και συνενώσεις εταιρειών δεν έχουν φορολογικές επιπτώσεις.

Αξίζει να αναφέρουμε πως τα φορολογικά πλεονεκτήματα αποτελούν ίσως το βασικότερο κίνητρο για να επιλέξει κάποιος επιχειρηματίας τη χώρα που θα δραστηριοποιηθεί. Γι’ αυτό και η ίδρυση εταιρίας στην Κύπρο παραμένει στις πρώτες θέσεις στη λίστα των προτιμήσεων. 

Είναι χαρακτηριστικό πως ο συντελεστής φορολογίας εταιρικών κερδών ανέρχεται στο 10% στη Βουλγαρία, 15% στην Αλβανία, 16% στη Ρουμανία και 20% στην Τουρκία. 

Εγγραφές Ελληνικών εταιρειών στην Κύπρο

Η προτίμηση των Ελλήνων επιχειρηματιών στην Κύπρο επιβεβαιώνεται και από στατιστικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν την αύξηση των εγγραφών ελληνικών εταιρειών τα τελευταία χρόνια. 

 • Το 2015 καταγράφονται στην Κύπρο 1.012 εγγραφές ελληνικών εταιρειών, αριθμός που αποτελεί το 9% των συνολικά 11.270 νέων εγγραφών που έγιναν στη χώρα.
 • Το 2016 οι διαδικασίες για ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο αυξάνονται κατακόρυφα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν 1.799 εγγραφές από εταιρείες με μετόχους ή διευθυντές με ελληνική υπηκοότητα. 
 • Το 2017 οι εγγραφές ελληνικών εταιρειών ήταν 1.779 αποτελώντας το 13% των νέων εταιρειών που εγγράφηκαν στην Κύπρο. 
 • Το 2018 συνολικά 1.649 εταιρείες με μετόχους ή διευθυντές με ελληνική υπηκοότητα συστάθηκαν στην Κύπρο και αποτελούσαν το 11,3% των νέων εγγραφών. 

Συνεργασίες στην Κυπριακή δημοκρατία

Η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί ευνοϊκό περιβάλλον για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Γι’ αυτό και εμείς στην TOTAL διαθέτουμε καταρτισμένους και αξιόπιστους συνεργάτες, ώστε: 

 • Να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και καθοδήγηση σε όλη τη διαδικασία που αφορά ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο.
 • Να σας παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη υψηλού επιπέδου 
 • Να αναλάβουμε τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών για κάθε νέο επιχειρηματικό σας πλάνο

Η TOTAL είναι πάντα αρωγός σε κάθε επιχειρηματικό σας σχέδιο, γιατί κάθε δικό σας ευνοϊκό ξεκίνημα είναι η δική μας επιβράβευση.