Ίδρυση ΑΕ – ΟΕ – ΕΕ

Λογιστικές υπηρεσίες

Στην TOTAL διαθέτουμε εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση στις διαδικασίες ίδρυσης νέων εταιρειών, ώστε τα επιχειρηματικά σας σχέδια να στηριχθούν σε σωστές βάσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τα εχέγγυα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία. 

Αντιλαμβανόμαστε και αναλύουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας και υποστηρίζουμε τα σχέδια σας, όποια μορφή εταιρείας και αν επιλέξετε, είτε πρόκειται για την ίδρυση ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρεία), τη σύσταση ΟΕ (Ομόρρυθμη Εταιρεία) ή την ΕΕ (Ετερόρρυθμη Εταιρεία). 

Οι άρτια καταρτισμένοι σύμβουλοι μας αναλαμβάνουν να σας ενημερώσουν για κάθε παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την επιλογή σας, να σας καθοδηγήσουν με σύνεση και να σας παρουσιάσουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε εταιρική μορφή.  

Εδώ θα σας παρουσιάσουμε όλα τα δεδομένα για την ίδρυση ΑΕ, καθώς και ότι πρέπει να γνωρίζετε για την ετερόρρυθμη και ομόρρυθμη εταιρεία. Πρόκειται για τρία είδη εταιρειών, με αυξημένο αριθμό ενάρξεων, που ωστόσο παρουσιάζουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους. 

Μορφές εταιρειών

Συνολικά, υπάρχουν έξι είδη εταιρειών, που εντοπίζουμε στον ελληνικό επιχειρηματικό χώρο και αυτές μπορούμε να τις χωρίσουμε σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές. 

 1. Κεφαλαιουχικές μορφές εταιρειών
 • Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
 1. Προσωπικές μορφές εταιρειών
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)
 • Ατομική Επιχείρηση 

Από τις βασικότερες διαφορές όσον αφορά στα είδη εταιρειών είναι πως στις προσωπικές εταιρείες την ευθύνη επωμίζεται το ή τα φυσικά πρόσωπα της επιχείρησης, δεν απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο, ενώ η προσωπική περιουσία των μελών – με κάποιες εξαιρέσεις – συνδέεται άμεσα με την εταιρεία. 

Αντίθετα, στις κεφαλαιουχικές εταιρείες η προσωπική περιουσία των εμπλεκομένων δε συνδέεται με την εταιρεία, για την ίδρυση απαιτείται ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ενώ τον έλεγχο έχει ο καταστατικά επιλεγμένος διαχειριστής. 

Στην TOTAL θα σας ενημερώσουμε ορθά, με επιχειρήματα και παραδείγματα, ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε την πιο συμφέρουσα για εσάς εταιρική μορφή.

Άνοιγμα επιχείρησης Α.Ε. με την καθοδήγηση της TOTAL

Οι σύμβουλοι της TOTAL αναλαμβάνουν να σας καθοδηγήσουν σε κάθε βήμα της διαδικασίας για τη σύσταση ΑΕ. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία σας δίνουμε όλες τις πληροφορίες και αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων υποθέσεων, ώστε η επιχειρηματική σας πορεία να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Πιο συγκεκριμένα, θα σας ενημερώσουμε για: 

 • Τους τρόπους χρηματοδότησης για το άνοιγμα επιχείρησης
 • Την πιστοληπτική ικανότητα
 • Τη φορολογία και τα λογιστικά πρότυπα
 • Το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, που απαιτείται για το άνοιγμα επιχείρησης
 • Όλα τα νομικά ζητήματα, που αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης
 • Αλλά και για τη δυνατότητα ή μη εισαγωγής στο Χρηματιστήριο. 

Ετερόρρυθμη & ομόρρυθμη εταιρεία 

Η ομόρρυθμη, όπως και η ετερόρρυθμη εταιρεία ανήκουν στις προσωπικές μορφές εταιρειών και διαθέτουν ένα σημαντικό αριθμό πλεονεκτημάτων σε σύγκριση με άλλα είδη εταιρειών. 

Οι σύμβουλοι της TOTAL βάσει της μακροχρόνιας εμπειρίας τους στο χώρο θα σας υποδείξουν τον καταλληλότερο τύπο επιχείρησης ανάλογα: 

 • Με το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Την ύπαρξη συνεταίρων
 • Το αρχικό κεφάλαιο, που θέλετε ή μπορείτε να διαθέσετε
 • Τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων   

Για τη σύσταση ΟΕ (ομόρρυθμη εταιρεία) όπως επίσης και για την ετερόρρυθμη εταιρεία αναλαμβάνουμε κάθε διαδικασία, όπως:

 • Τη σύνταξη του καταστατικού, που γίνεται από νομικό σύμβουλο με γνώση στο αντικείμενο.
 • Τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών τόσο για τη σύσταση ΟΕ όσο και ΕΕ.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε για το κόστος συνδρομής στο ΓΕΜΗ, αλλά και για όλες τις σχετικές εισφορές, το τέλος επιτηδεύματος, αλλά και τη φορολογία της επιχείρησης, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την προμήθεια POS.

Αποχώρηση εταίρου από ΟΕ και μετατροπή σε ατομική 

Στην TOTAL κατανοούμε ότι οι ανάγκες σας ως επιχειρηματίες μπορεί να μεταβάλλονται γι’ αυτό και μπορούμε να αναλάβουμε τη μετατροπή της μιας εταιρικής μορφής σε άλλη. Είτε πρόκειται για: 

 • Αποχώρηση εταίρου από ΟΕ και μετατροπή σε ατομική 
 • είτε για λύση ΕΕ και μετατροπή σε ατομική 
 • ή ακόμη για μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε άλλο εταιρικό τύπο. 

Στις περιπτώσεις αυτές αναλαμβάνουμε την τροποποίηση του καταστατικού, ενημερώνουμε το ΓΕΜΗ, ενώ παράλληλα σας πληροφορούμε για κάθε τι που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη φορολογία της επιχείρησης σας με τη νέα εταιρική μορφή. 

Στοιχεία για ενάρξεις επιχειρήσεων

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως από στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως οι ενάρξεις νέων επιχειρήσεων το Α’ τρίμηνο του 2023 σε όλη τη χώρα ανέρχονταν συνολικά σε 34.213. 

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως το συγκεκριμένο νούμερο είναι αυξημένο κατά 25,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2022.

Επιπλέον, προκύπτει πως οι προσωπικές μορφές εταιρειών κατέχουν ένα σημαντικότατο μερίδιο στο σύνολο των ενάρξεων. 

Πιο συγκεκριμένα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ακόμη πως πραγματοποίησαν έναρξη: 

 • 23.151 ατομικές επιχειρήσεις από τις οποίες οι 5.609 αφορούσαν δραστηριότητες σχετικές με «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία».
 • 4.926 προσωπικές επιχειρήσεις από τις οποίες οι 1.276 αφορούσαν δραστηριότητες σχετικές με «Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης».
 • 474 κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις.
 • 5.662 επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στις λοιπές νομικές μορφές.