ΕΦΚΑ: Ποια είναι η διαδικασία για να εκδώσετε ηλεκτρονικά ασφαλιστική ενημερότητα - TES - Total Economic Solutions

4 Φεβρουαρίου, 20210

Η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων που ήταν υποχρεωμένοι να λάβουν από τον ΕΦΚΑ ασφαλιστική ενημερότητα έλαβε τέλος. Η έκδοση μέσω πλατφόρμας μέχρι σήμερα υπήρξε ιδιαίτερα πολύπλοκη, ενώ τα ραντεβού στα υποκαταστήματα εξαιτίας του κορωνοιού αποτελούν μια μικρή Οδύσσεια.

Ο ΕΦΚΑ αναβαθμίζει και απλοποιεί τη διαδικτυακή υπηρεσία όσον αφορά στην έκδοση ενιαίου αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Δείτε πως θα εισέλθετε στο σύστημα και ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την έκδοση δίμηνης η εξάμηνης ενημερότητας.

Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα του e-EΦKA.

Οι χρήστες εισέρχονται στην υπηρεσία έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας εφόσον νωρίτερα αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και εισάγουν τον ΑΜΚΑ τους. Για την είσοδο στην ηλεκτρονική υπηρεσία Εργοδοτών χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία εκδίδεται και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε περίπτωση Αναπόγραφου Εργοδότη. Κατ’ εξαίρεση Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδονται μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων στις Οργανικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η χορήγηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Στο πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού των παρεχόμενων Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, με το υπ’ αριθμ. 306179/19.11.2020 Γενικό Έγγραφο, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία αναβαθμισμένη ηλεκτρονική εφαρμογή χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.

Χάρη στη συγκεκριμένη αναβαθμισμένη Υπηρεσία εκδίδεται ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, έπειτα από έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών κάθε ασφαλιστέας δραστηριότητας, με τις προϋποθέσεις που τίθενται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Όσον αφορά σε περιπτώσεις μη συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (π.χ. λόγω οφειλών), δημιουργείται Ενημερωτικό Σημείωμα Οφειλών ανά π. Φορέα, με το οποίο ενημερώνεται ο υπόχρεος, προκειμένου να προβεί στην τακτοποίηση της οφειλής (εξόφληση ή ρύθμιση), ώστε να είναι δυνατή η έκδοση ενιαίου ΑΑΕ.

Με στόχο την υποστήριξη της νέας Υπηρεσίας υλοποιήθηκαν οι παρακάτω λειτουργικότητες:

Αντιστοιχήθηκαν πλήρως οι διενεργούμενοι έλεγχοι στα δύο συστήματα εργοδοτών και μη μισθωτών (ΟΠΣ/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΗΔΙΚΑ, αντίστοιχα), σύμφωνα με την αιτία χορήγησης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ), και τέθηκαν οι παραδοχές που πρέπει να πληρούνται, σε σχέση με το αποτέλεσμα του ελέγχου, τόσο ως προς τις ιδιότητες του υπόχρεου (εργοδότης ή/και ατομικά υπόχρεος), όσο και ως προς την κατάσταση των οφειλόμενων εισφορών. Από τον συγκεκριμένο συνδυασμό, καθορίζεται η χορήγηση ή μη του ΑΑΕ, καθώς και η διάρκεια ισχύος του (δίμηνης ή εξάμηνης ισχύος). Ανάλογα  έχουν τροποποιηθεί τα λεκτικά μηνύματα του ΑΑΕ και η μορφή του.

Επικαιροποιείται η υπηρεσία με την προσθήκη του πεδίου Α.Δ.Τ. (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας) Φυσικών Προσώπων επί του ΑΑΕ, με βάση το Μητρώο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπλέον, τέθηκε σε λειτουργία η διασύνδεση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τους «αναπόγραφους» στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομικών Έργων και συμπληρώνονται στο ΑΑΕ τα στοιχεία μέσω Web Service με την ΑΑΔΕ.

Προστέθηκε η νέα επιλογή «Καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης», προκειμένου να εκδοθεί «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ», η οποία αντικαθιστά την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 του υπόχρεου. Η δήλωση υποβάλλεται εφόσον ο υπόχρεος δεν είχε ποτέ τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.15435/913/16-4-2020 (ΦΕΚ Β’ 1559/23-4-2020) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στο πλαίσιο περαιτέρω επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, γνωστοποιείται ότι τίθεται σε παραγωγική λειτουργία Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ με χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων του taxisnet.

Πηγή: newsletters

Total Economic

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Yποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *

ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.
Total Economic SolutionsTES
Προσφέρουμε μια ποικιλία οικονομικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών.
ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.