Χρηματοδότηση Οικονομίας: Ευκαιρίες μέσω leasing και νέου αναπτυξιακού νόμου - TES - Total Economic Solutions

9 Μαρτίου, 20220

Μεγάλη ώθηση στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας μέσω του leasing προβλέπουν οι εταιρείες του κλάδου, μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ωστόσο, η πρόβλεψη για επέκταση του leasing για ακίνητα και κινητά προς ιδιώτες εκτιμάται πως θα πάρει καιρό, καθώς οι όμιλοι θα χρειασθούν χρόνο προκειμένου να προετοιμαστούν για το leasing ιδιωτών, ενώ, παράλληλα, δεν υπάρχει ακόμη επαρκής δευτερογενής αγορά για διάθεση μεταχειρισμένων (π.χ. υπολογιστών), προκειμένου να αναπτυχθεί το operating leasing για ιδιώτες.

 Επέκταση στο retail

Η επέκταση του leasing προς ιδιώτες, για κινητά και ακίνητα, θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα της αγοράς, για το οποίο όμως, απαιτείται ακόμη αρκετή προετοιμασία τόσο σε τεχνικό όσο και σε διαδικαστικό επίπεδο. Όπως εξηγεί στο Capital.gr o Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Leasing, κ. Χάρης Βλάχος, στο εξωτερικό, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να αποκτήσει υπολογιστή με leasing, π.χ. για 3 χρόνια και στη συνέχεια να αποκτήσει το επόμενο μοντέλο. Με τον τρόπο αυτό δεν βρίσκεται αντιμέτωπος με το πρόβλημα της τεχνολογικής απαξίωσης του εξοπλισμού, έχοντας στη διάθεσή του εξοπλισμό νέας τεχνολογίας.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω leasing και νέου αναπτυξιακού νόμου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Leasing, κ. Χάρης Βλάχος

Κάτι τέτοιο όμως, απαιτεί τη δημιουργία σχετικών οικοσυστημάτων για τη διαχείριση του εξοπλισμού και τη δημιουργία μιας ακόμα αγοράς που μπορεί να γίνει μέσω χονδρεμπόρων, προμηθευτών και λιανικών αλυσίδων, ώστε να προσφέρουν την εναλλακτική της χρηματοδοτικής ή λειτουργικής μίσθωσης, να παραλαμβάνουν το παλαιό μοντέλο, να υπολογίζουν την αναπόσβεστη αξία, να το μεταπωλούν σε χαμηλότερη τιμή ως second hand. Ακόμη και να πωλούν και να τιμολογούν κάποια ηλεκτρονικά προϊόντα ως scrap λαμβάνοντας υπόψη την ασφαλή αποθήκευση και ανακύκλωσή τους και όλες τις απαιτήσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος.

Το leasing ακινήτων προς ιδιώτες αργεί

Αντίστοιχα, η επέκταση του leasing ακινήτων προς ιδιώτες, δηλαδή η απόκτηση μιας κατοικίας από ένα φυσικό πρόσωπο, αντί, π.χ. με δάνειο, ενέχει τις ίδιες δυσκολίες, πέραν του ότι πρόκειται για asset υψηλότερης αξίας και μεγαλύτερου κινδύνου.

Συνεπώς, η επέκταση του leasing στους ιδιώτες και η δημιουργία μιας τέτοιας αγοράς θα χρειασθεί χρόνο για να αναπτυχθεί, καθώς οι παίκτες της αγοράς θα πρέπει να αποφασίσουν σε ποιους κλάδους και με ποιο τρόπο θα δραστηριοποιηθούν και η αίσθηση είναι πως μια τέτοια οργανωμένη αγορά δεν αναμένεται να λειτουργήσει άμεσα. Ειδικά στα ακίνητα απαιτείται μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνων και σοβαρή υποστήριξη, δεδομένης της πολυπλοκότητας διαδικασιών και νομικών προαπαιτούμενων για τη διενέργεια πράξεων επί ακινήτων.

Το leasing δεν αφορά αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό

Εξάλλου, όπως προσθέτει ο κ. Βλάχος, η χρηματοδοτική μίσθωση μπορεί να είναι εναλλακτική του τραπεζικού δανεισμού, με φορολογικά και άλλα πλεονεκτήματα, δεν αποτελεί όμως εναλλακτική για επιχείρηση και για ιδιώτη που δεν πληροί τα τραπεζικά κριτήρια. Αν για παράδειγμα, ένας ιδιώτης δεν μπορεί να πάρει δάνειο, οποιουδήποτε είδους λόγω τραπεζικών κριτηρίων, δεν μπορεί να πάρει ούτε leasing. Επιπλέον, τα πιστωτικά κριτήρια και τα επιτόκια κινούνται στα ίδια επίπεδα με τα τραπεζικά, με μικρές διαφοροποιήσεις, λόγω της φύσης του εργαλείου της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Για παράδειγμα, στον τραπεζικό δανεισμό απαιτείται ίδια συμμετοχή, στο leasing προβλέπεται αυξημένο πρώτο μίσθωμα. Επίσης, στο leasing δεν υπάρχει η επιβάρυνση 0,6% του Ν. 128175 στο επιτόκιο. Επιπλέον, ο ΦΠΑ του εξοπλισμού, καλύπτεται από την εταιρεία leasing. Η επιχείρηση που αποκτά το πάγιο μέσω leasing ταυτόχρονα μπορεί να διενεργεί αποσβέσεις, το μίσθωμα αντιμετωπίζεται σαν τις δόσεις του τραπεζικού δανεισμού, ενώ υπάρχει το πλεονέκτημα να αποκτήσει κάτι καινούργιο, χωρίς τον κίνδυνο της απαξίωσης πριν την πλήρη απόσβεση.

Όπως αναφέρει ο κ. Βλάχος, η χρήση του leasing προσφέρεται για την απόκτηση εξειδικευμένου και ιατρικού/εξοπλισμού, ο οποίος γρήγορα μπορεί να ξεπεραστεί τεχνολογικά. Για το λόγο αυτό, η Eurobank Leasing διευρύνει τις συνεργασίες της με αξιόλογους προμηθευτές από το χώρο της αυτοκίνησης, των ηλεκτρονικών και ιατρικών εξοπλισμών, στο πλαίσιο δημιουργίας σχετικών οικοσυστημάτων Vendor leasing.

Στρατηγική ανάπτυξης

Εξάλλου, σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, η στρατηγική ανάπτυξης της Eurobank Leasing στηρίζεται στους δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η Βιομηχανία και το Εμπόριο, χρηματοδοτώντας τις περισσότερες επενδύσεις στις κατηγορίες μηχανημάτων και εξοπλισμών, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς του ESG, με τη χρηματοδότηση των κλάδων της ηλεκτροκίνησης και των δικτύων επικοινωνίας Νέας Γενιάς.

Η Eurobank Leasing κατέχει την πρώτη θέση στους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου με μερίδια αγοράς 35% και 42% αντιστοίχως, ενώ καταλαμβάνει μερίδια 42% στις κατηγορίες παγίων Μηχανήματα και Εξοπλισμοί και 18% στα Επιβατικά Ι.Χ.

Η ετήσια παραγωγή νέων συμβάσεων της Eurobank Leasing ανήλθε στα 131 εκατ. ευρώ (+42% έναντι του 2020), με τη συνολική παραγωγή της αγοράς Leasing να παρουσιάζει ετήσια αύξηση 20% και να διαμορφώνεται στα 642 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 165 εκατ. να αφορούν σε leasing ακινήτων). Το μερίδιο της εταιρείας στις νέες εργασίες του κλάδου, εξαιρουμένων των ακινήτων, ανήλθε σε 26%.

H Eurobank Leasing έκλεισε με θετικά οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2021, με διπλάσια αύξηση παραγωγής σε σχέση με το μέσο ποσοστό της συνολικής αγοράς, ενώ αναμένει περαιτέρω βελτίωση τα επόμενα έτη. Επίσης, ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός της ERB Leasing και η εταιρεία έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση των νέων εργασιών.

Στη στρατηγική της Eurobank Leasing περιλαμβάνεται η υποστήριξη και η χρηματοδότηση κάθε σοβαρού επενδυτικού σχεδίου η στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας για να ανανεώσει τον εξοπλισμό της, με Στόχο να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της,  ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αγορά της Βορείου Ελλάδος, όπου, παραδοσιακά, η εταιρεία κατέχει σημαντικό μερίδιο, συμπλήρωσε ο κ. Βλάχος.

Πηγή

 

Total Economic

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Yποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *

ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.
Total Economic SolutionsTES
Προσφέρουμε μια ποικιλία οικονομικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών.
ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.