Φοροτεχνικά - Λογιστικές υπηρεσίες

Στην TOTAL προσφέρουμε φοροτεχνικά - λογιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία, οικονομική ευημερία και ανάπτυξη της επιχείρησης σας.
Θεωρούμε ότι η έγκυρη και σωστή πληροφόρηση αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό εργαλείο, καθώς συμβάλλει στην αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων και προστίμων γλιτώνοντας την επιχείρηση από άσκοπα έξοδα.

Στην TOTAL αναλαμβάνουμε κάθε λογιστικό και φορολογικό σας ζήτημα ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους εταιρείας. Σκοπός μας είναι η πλήρης και απλοποιημένη απεικόνιση του δυσνόητου φορολογικού καθεστώτος. Έτσι:
 • Επιτυγχάνετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους.
 • Αποφεύγετε φορολογικές «παγίδες».
 • Μεγιστοποιείτε τα φορολογικά σας οφέλη.

Υπηρεσίες που προσφέρει η TOTAL

Στην TOTAL προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που επιτρέπουν στους πελάτες μας να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον.

Σας βοηθάμε να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησης σας και δεν παρέχουμε απλά φορολογικές γνώσεις όπως οι περισσότερες λογιστικές εταιρείες.

Στόχος όλων μας είναι να εντοπίσουμε και να προτείνουμε λύσεις και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Στην TOTAL αναλαμβάνουμε τις εξής φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες:
 • Θέματα φορολογίας νομικών και φυσικών προσώπων.
 • Φορολογικό έλεγχο και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
 • Φορολογία ακινήτων.
 • Ενέργειες εταιρειών όπως συστάσεις επιχειρήσεων, μεταβολές και διακοπές επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις εταιρειών.
 • Διεκπεραιώσεις όλων των υποθέσεων με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΓΕΜΗ, ασφαλιστικοί οργανισμοί, επιμελητήρια).
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων, απλογραφικών και διπλογραφικών.
 • Μηχανογράφηση.
 • Προετοιμασία και υποβολή ΦΠΑ.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.
 • Λογιστικό έλεγχο και εποπτεία.
 • Σύνταξη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, ΦΕΕ).
 • Σύνταξη Ισοζυγίου και Ισολογισμού εταιρειών.
 • Φορολογική δήλωση νομικών & φυσικών προσώπων.
 • Μισθοδοσία.
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση.
 • Φορολογική υποστήριξη.
 • Συμμόρφωση με τις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές.
 • Εκπαίδευση των συμμετεχόντων σχετικά με τις απαραίτητες διαδικασίες για την εταιρεία.
 • Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της επιχείρησης.
 • Ρυθμίσεις οφειλών προς δημόσιους φορείς.
 • Αιτήσεις κάθε είδους.
 • Τροποποιήσεις και διορθώσεις Ε9.
 • Μισθωτήρια και σύνταξη συμφωνητικών.

Συνεργασία με καταρτισμένους συμβούλους

Διαθέτουμε ένα επιτελείο άρτια καταρτισμένων συμβούλων με μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία. Αυτό σημαίνει πως αναλαμβάνουμε για εσάς από απλές μέχρι εξαιρετικά απαιτητικές υποθέσεις, που αφορούν σε φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες.

Απευθυνόμενοι στην TOTAL, μία εταιρεία με εμπειρία άνω των 30 ετών στις φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες, δίνετε στην επιχείρηση σας τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και τις αντιξοότητες της σύγχρονης αγοράς.

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα και προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης σας σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο φορολογικό περιβάλλον.
Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας σας με την TOTAL για φορολογικά θέματα:
 • Αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουμε, ώστε να αποφύγετε παραλείψεις ή λανθασμένες κινήσεις, που μπορεί να ζημιώσουν την επιχείρηση σας.
 • Παρέχουμε συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη σε κάθε είδους φορολογικά θέματα, γιατί θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικής σημασίας για τη διατήρηση μιας υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Παρακολουθούμε τη νομοθεσία και προσπαθούμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά, ώστε να εναρμονίζουμε τις φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε.
 • Συμβάλλουμε στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες προτάσεις και συμβουλές με στόχο την ευημερία της επιχείρησης σας.
 • Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις, γιατί κάθε επιχείρηση έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες.
 • Διασφαλίζουμε την υγιή λειτουργία της επιχείρησης σας δημιουργώντας ένα φορολογικό πλάνο, που στοχεύει σε αύξηση της απόδοσης και ανάπτυξη.

Λογιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Στην TOTAL παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου δίνοντας σας τη δυνατότητα να είστε πάντα πλήρως ενημερωμένοι για τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σας.

Αποτελούν ένα κομμάτι με ιδιαίτερη σημασία, που ωστόσο παραβλέπουν πολλές επιχειρήσεις. Έτσι διασφαλίζεται η σωστή διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας.

Δεν είμαστε απλά μια λογιστική εταιρεία. Έχουμε την τεχνογνωσία ώστε να συμβουλεύσουμε, να στηρίξουμε και να καθοδηγήσουμε την εταιρεία σας προς ένα καλύτερο επιχειρηματικό μέλλον.
Οι λογιστικές υπηρεσίες μας απευθύνονται και σε ιδιώτες, καθώς η σχετική νομοθεσία είναι ιδιαίτερα δυσνόητη και απαιτεί επαγγελματική καθοδήγηση.
Λογιστικές υπηρεσίες
Τι κερδίζετε επιλέγοντας την TOTAL:
 • Υποστηρίζουμε λογιστικά κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τα οικονομικά δεδομένα και να μπορείτε να λάβετε σωστές αποφάσεις.
 • Αναλαμβάνουμε τη μισθοδοσία της επιχείρησης σας, ώστε κάθε διαδικασία να είναι πλήρως εναρμονισμένη με την εργατική νομοθεσία.
 • Αναλύουμε και ελέγχουμε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας εντοπίζοντας εγκαίρως και διορθώνοντας τυχόν λάθη και κενά στη διαχείριση.
 • Κερδίζετε χρόνο και έχετε έτσι τη δυνατότητα να ασχοληθείτε με άλλα θέματα της επιχείρησης σας.
 • Προσφέρουμε άψογη οργάνωση των λογιστικών σας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αποφεύγονται λάθη εξαιτίας της νομοθεσίας που συνεχώς μεταβάλλεται και, φυσικά, τυχόν πρόστιμα.
 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης σας, καθώς δεν απαιτείται να έχετε εσωτερικό λογιστήριο.
 • Προχωράμε σε έλεγχο δαπανών με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση.
 • Λειτουργούμε με ανθρωποκεντρική αντίληψη, σεβασμό και εχεμύθεια.

Ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών

Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών σχετικών με αδειοδοτήσεις δίνοντας σας τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.

Εγγυόμαστε ότι κάθε βήμα της διαδικασίας γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, συνεχή ενημέρωση και χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις μέχρι να λάβετε την επιθυμητή άδεια λειτουργίας.

Εμείς αναλαμβάνουμε το πολυσύνθετο γραφειοκρατικό κομμάτι, ώστε εσείς να μπορέσετε να αφοσιωθείτε στη δημιουργία μιας υγιούς επιχείρησης.

Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας

Στην TOTAL ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κάθε πελάτη, ώστε να είναι βέβαιος πως κάθε κίνηση που κάνουμε αποσκοπεί σε όφελος του. Αυτό μας κάνει να ξεχωρίζουμε και από τις υπόλοιπες λογιστικές εταιρείες.

Η επιχείρηση σας αποτελεί συνέχεια της δικής μας εταιρείας. Γι’ αυτό και χειριζόμαστε τις φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες με ευθύνη και επαγγελματισμό και με γνώμονα την ευημερία της κάθε επιχείρησης και τη μείωση των επιχειρηματικών κινδύνων.