Κλείσιμο επιχείρησης: 7 χρήσιμες συμβουλές

Κλείσιμο επιχείρησης

Στην TOTAL αναλαμβάνουμε το κλείσιμο της επιχείρησης σας και τη διεκπεραίωση όλων των προβλεπόμενων εργασιών γρήγορα, αξιόπιστα και υπεύθυνα.

Στόχος μας είναι κάθε κλείσιμο επιχείρησης να γίνει με την κατάλληλη διαδικασία, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και το νομικό καθεστώς που τη διέπει.

Με τον τρόπο αυτόν θα ξέρετε με βεβαιότητα πως έχει διευθετηθεί οριστικά κάθε είδους εκκρεμότητα και θα μπορείτε να προχωρήσετε στα επόμενα σχέδια σας, όποια και αν είναι αυτά.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το κλείσιμο επιχείρησης

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι και οι συνεργάτες μας είναι στο πλευρό κάθε επιχειρηματία που θέλει να προχωρήσει σε διακοπή επιχείρησης καθοδηγώντας τον σε κάθε στάδιο με ηρεμία και σύνεση.

Εμείς στην TOTAL: 

 • Πραγματοποιούμε εξονυχιστικό έλεγχο όλων των φορολογικών δεδομένων, μία από τις σημαντικότερες εργασίες σε μία διακοπή επιχείρησης.
 • Υιοθετούμε τον κατάλληλο τρόπο για κλείσιμο επιχείρησης ανάλογα με το είδος της.
 • Προχωράμε τις διαδικασίες για εκκαθάριση και διανομή κερδών ή αποπληρωμή των πιστωτών, ανάλογα πάντα με την περίπτωση.
 • Τακτοποιούμε όλες τις εκκρεμότητες, που σχετίζονται με ταμειακές μηχανές, φορολογικούς μηχανισμούς, επαγγελματικά οχήματα και άλλα πάγια στοιχεία της επιχείρησης.
 • Αναλαμβάνουμε τη διακοπή εταιρείας και σε άλλους φορείς, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία μισθωτών και μη μισθωτών, αλλά και διαγραφή από μητρώα ΓΕΜΗ.
 • Σας ενημερώνουμε σε ποιες περιπτώσεις μετά από κλείσιμο επιχείρησης ο επιχειρηματίας οφείλει αποζημίωση στους εργαζόμενους και πότε δεν έχει υφίσταται υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Όπως μπορεί να συμβαίνει π.χ. όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, μεταξύ των οποίων καταστροφή της επιχείρησης από πυρκαγιά ή σοβαρή και αιφνίδια ασθένεια.

Κλείσιμο εταιρείας ΟΕ

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε εταιρική μορφή απαιτεί και διαφορετική διαδικασία για το κλείσιμο της. Ωστόσο, ας δούμε τι συμβαίνει στην περίπτωση μιας ομόρρυθμης εταιρείας και για ποιους λόγους μπορεί να επέλθει η διακοπή εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, το κλείσιμο εταιρείας ΟΕ μπορεί να συμβεί:

 • Είτε με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της.
 • Είτε με απόφαση των εταίρων, οι οποίοι συναινούν στο κλείσιμο της εταιρίας ΟΕ.
 • Είτε ακόμη με δικαστική απόφαση, η οποία προκύπτει ύστερα από σχετική αίτηση ενός εκ τω εταίρων.
 • Επιπλέον, το κλείσιμο εταιρείας ΟΕ μπορεί να επέλθει και εάν η συγκεκριμένη επιχείρηση κηρυχθεί σε πτώχευση.

Αυτοί συνήθως, είναι οι βασικότεροι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε διακοπή επιχείρησης, ωστόσο στην εταιρική σύμβαση μπορεί να αναφέρονται και άλλοι λόγοι για τη λύση μιας εταιρείας. 

Κλείσιμο ατομικής επιχείρησης

Στην TOTAL διαθέτουμε την απαιτούμενη εμπειρία στο κλείσιμο επιχείρησης και τεχνογνωσία, ώστε να φέρουμε εις πέρας όσο το δυνατόν γρηγορότερα μία ιδιαίτερα στρεσογόνα διαδικασία, όπως η διακοπή επιχείρησης.

Στο ενεργητικό μας υπάρχει καταγεγραμμένος ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, που μας εμπιστεύτηκαν είτε για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας σύστασης είτε ακόμη για τη διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης.

Διαδικασίες τις οποίες αναλάβαμε για κλείσιμο επιχείρησης και ολοκληρώσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προστατεύοντας πάντα τα συμφέροντα του κάθε επιχειρηματία, που επέλεξε να συνεργαστεί με μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμβούλων στο χώρο.

Αιτίες κλεισίματος μιας ατομικής εταιρείας

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν στο κλείσιμο επιχείρησης και των βιβλίων ενός ελεύθερου επαγγελματία:

 • Ο πιο σημαντικός λόγος είναι τα οικονομικά προβλήματα, που μπορεί να προέκυψαν λόγω οικονομικών συγκυριών, όπως π.χ. οικονομική κρίση, πανδημία.
 • Επιπλέον, σε κλείσιμο ατομικής επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει η έλλειψη σωστής οργάνωσης και επιχειρηματικού πλάνου.
 • Ιδιαίτερα συχνό είναι και το κλείσιμο ατομικής  επιχείρησης λόγω συνταξιοδότησης ή ακόμη και λόγω  ασθένειας ή θανάτου του επιχειρηματία.
 • Επίσης, έχει διαπιστωθεί πως η λανθασμένη φορολογική και λογιστική διαχείριση μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπή εργασιών ατομικής επιχείρησης.

Το κλείσιμο ατομικής επιχείρησης είναι μία διαδικασία που πρέπει να γίνεται ακολουθώντας πιστά την ενδεδειγμένη διαδικασία, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι να τηρούνται οι προθεσμίες, ώστε να αποφεύγονται πρόστιμα.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων εσόδων – εξόδων ή μπλοκ αποδείξεων υπάρχει επιβάρυνση με πρόστιμο από την εφορία.

Γι’ αυτό το κλείσιμο βιβλίων ελεύθερου επαγγελματία είναι σωστό να γίνεται από προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις, που μπορεί να σας συμβουλεύσει και να σας βοηθήσει στη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Όποιος και αν είναι ο λόγος που σας ωθεί σε κλείσιμο ατομικής επιχείρησης ή άλλης μορφής εταιρεία η TOTAL είναι δίπλα σας, ώστε όλη η σχετική διαδικασία να γίνει χωρίς άγχος, χωρίς επιπλέον ψυχολογική επιβάρυνση και χωρίς ταλαιπωρία στο δαιδαλώδες ελληνικό γραφειοκρατικό σύστημα.

FAQ: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποιες είναι οι κύριες αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν στο κλείσιμο μιας επιχείρησης;

Οι κύριες αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν στο κλείσιμο μιας επιχείρησης είναι οικονομικά προβλήματα, έλλειψη οργάνωσης, αποχώρηση επιχειρηματία, και λανθασμένη φορολογική διαχείριση.

Ποιες είναι οι συνέπειες αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες κλεισίματος;

Η μη τήρηση των προθεσμιών κλεισίματος μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα και επιβαρύνσεις από την εφορία, επομένως είναι σημαντικό να τηρούνται αυτές οι προθεσμίες.

Ποιες είναι οι συνέπειες εάν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες κλεισίματος μιας ατομικής επιχείρησης;

Εάν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες κλεισίματος μιας ατομικής επιχείρησης, η επιχείρηση μπορεί να επιβαρυνθεί με πρόστιμα από την εφορία. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε την καθορισμένη διαδικασία και να ολοκληρώνετε τις απαιτούμενες ενέργειες εγκαίρως, προκειμένου να αποφύγετε τέτοιες κυρώσεις.

Οφείλει ο επιχειρηματίας αποζημίωση στους εργαζόμενους μετά το κλείσιμο της επιχείρησης;

Η TOTAL μπορεί να ενημερώσει τον επιχειρηματία για τις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης στους εργαζόμενους μετά το κλείσιμο της επιχείρησης και πότε δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, π.χ. όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως πυρκαγιά ή σοβαρή ασθένεια.

Τι περιλαμβάνει ο εξονυχιστικός έλεγχος φορολογικών δεδομένων;

Ο εξονυχιστικός έλεγχος περιλαμβάνει τον λεπτομερή έλεγχο όλων των φορολογικών δεδομένων της επιχείρησης, μια από τις κυριότερες εργασίες κατά τη διακοπή επιχείρησης.

Ποιος καθορίζει τον τρόπο κλεισίματος μιας επιχείρησης;

Ο τρόπος κλεισίματος μιας επιχείρησης καθορίζεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση των εταίρων, με δικαστική απόφαση, ή με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της.