Τίτλοι κτήσης: Πλησιάζει η ώρα της πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - TES - Total Economic Solutions

6 Μαΐου, 20220

Τέλος Μαΐου θα περιμένουν οι επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν να εξοφλούν αναδρομικά από το 2020 τις ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων τους που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (πρώην Τίτλους Κτήσης) προς τον ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ είχαν δεσμευτεί ότι η αποπληρωμή θα ξεκινούσε στο τέλος Απριλίου, μεταθέτοντας εκ νέου την ημερομηνία για το τέλος Μαΐου λόγω μη ύπαρξης του απαιτούμενο λογισμικού από την αρμόδια ιδιωτική εταιρεία.

Σύμφωνα με τους νομικούς οι εισφορές που θα αναζητηθούν από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων για 10.000- 15.000 εργαζόμενους φτάνουν περίπου τα 1.622,4 ευρώ για κάποιον που έλαβε έως 10.000 ευρώ ΠΠΥ ετησίως, εκδίδοντας παραστατικό ανά μήνα, με την τριετία από το 2019 να φτάνει τις 4.867,2 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές για την τρέχουσα χρονιά.

Όπως είχε αποκαλύψει το Dnews οι επαγγελματίες θα ξεκινήσουν να καταβάλλουν τα έως 210 ευρώ που αναλογούν στις μηνιαίες τους ασφαλιστικές εισφορές και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η αναδρομική καταβολή των εισφορών για τα έτη 2022, 2021 και 2020.

Η αποπληρωμή των παρελθόντων ετών θα γίνει σε πολλές δόσεις, τουλάχιστον 8, και θα αναζητηθούν στη συνέχεια και οι εισφορές για το 2019. Άλλωστε, από την ίδια τη φύση της περιστασιακής απασχόλησης προκύπτει ότι αυτοί που περιστασιακά απασχολούνταν το 2020 είναι πολύ πιθανό να μην εργάζονται σήμερα.

Το καθεστώς της αμοιβής των περιστασιακά εργαζόμενων και κατά συνέπεια της ασφάλισης του αντίστοιχου χρόνου εργασίας με την πληρωμή εισφορών, απασχολεί το υπουργείο Εργασίας από το 2017. Και όμως, 5 και πλέον έτη μετά, δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί το θέμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τελευταίος νόμος ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 κι ακόμη δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση.

Η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ήτοι 155 ευρώ τον μήνα, ενώ η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 55 ευρώ τον μήνα. Συνολικά, δηλαδή, η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 210 ευρώ τον μήνα.

Η ρύθμιση για επιβολή της χαμηλότερης δυνατής εισφοράς στοχεύει στον περιορισμό της υπέρμετρης παρακράτησης εισφορών από ΠΠΥ, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει πρόσωπα με παραστατικά χαμηλής αξίας να δημιουργήσουν χρόνο ασφάλισης. Ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει αμοιβές μέσω των ΠΠΥ έως 10.000 ευρώ μεικτά ετησίως και οι ασφαλιστικές υπολογίζονται μετά την παρακράτηση φόρου 20%.

Μετά την επιβολή των εισφορών για τα παραστατικά που εκδόθηκαν τα δυο προηγούμενα χρόνια, θα ακολουθήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ η εκκαθάριση των εισφορών από παραστατικά που έχουν εκδοθεί το διάστημα από 01.02.2019 έως 31.12.2019 με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς ο νόμος του 2017 δεν εφαρμόστηκε.

Σύμφωνα με τη διάταξη το ποσοστό των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (ΠΠΥ) καθορίζεται για την κύρια σύνταξη στα 13,33% και για υγειονομική περίθαλψη στο 6,95%.

Με την έναρξη καταβολής εισφορών και για όσους αμείβονται με ΠΠΥ θα επέλθει ισορροπία στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όπως αναφέρουν νομικοί ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, επισημαίνοντας ότι οι τίτλοι κτήσης έκρυβαν στις περισσότερες των περιπτώσεων υποκρυπτόμενη σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας.

Μάλιστα αποτελεί ισχυρή πεποίθηση στις τάξεις των λογιστών και των εργατολόγων ότι οι αμοιβές για παροχή εργασίας μέσω ΠΠΥ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 2016 έως το 2020 είχαν υποκαταστήσει τα δελτία παροχής υπηρεσιών (που έτσι και αλλιώς βαρύνονταν με εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος) ειδικά στις περιπτώσεις της ευκαιριακής απασχόλησης.

Τι ισχύει για όσους αμείβονται με ΠΠΥ

Οι εισφορές που προκύπτουν, βαρύνουν τον ασφαλισμένο στο σύνολό τους. Υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης όμως είναι ο εκδότης του παραστατικού. Ο νόμος ορίζει ότι οι εισφορές δηλώνονται στον e-ΕΦΚΑ μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα και καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της δήλωσης μήνα.

Ο χρόνος ασφάλισης για τους εν λόγω απασχολούμενους -επαγγελματίες προκύπτει από τις καταβληθείσες εισφορές και προβλέπεται ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να ξεπερνάει τον ένα μήνα ανά παραστατικό, αποσυνδέοντας στην ουσία το ύψος του παραστατικού από τον ασφαλιστικό χρόνο με τον οποίο αντιστοιχίζεται. Σε συνδυασμό με την αντίστοιχη νομοθεσία του υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης από ΠΠΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες ανά έτος.

Η χρήση των Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει για προφανείς μισθωτές υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη, εάν κάποιος παρέχει εξαρτημένη εργασία σε μαγαζί λιανικής, οφείλει να ασφαλιστεί ως μισθωτός με βάση τις διατάξεις του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και όχι με τίτλο κτήσης, για την απασχόλησή του αυτή.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ανοικτό δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) δεν μπορούν να έχουν εισόδημα μέσω Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών.

To ανώτατο όριο στο ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς είναι ίσο με την πρώτη μηνιαία ασφαλιστική κατηγορία των μη-μισθωτών, δηλαδή ίσο με 155 ευρώ για κύρια ασφάλισης και 55 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη ανά ΠΠΥ.

Για παράδειγμα, έστω φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, το οποίο αμείβεται με το συμφωνηθέν ποσό των 200 ευρώ. Στο ποσό αυτό θα διενεργηθεί παρακράτηση για ασφαλιστικές εισφορές ποσού ίσο με 40,56 ευρώ (200 ευρώ x 20,28%).

Εάν για την αμοιβή συμφωνηθεί ένα ποσό της τάξης των 1.200 ευρώ, οι ασφαλιστικές εισφορές θα περιοριστούν στο ποσό των 210 ευρώ (155 + 55 ευρώ) καθώς δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα ανωτέρω τιθέμενα όρια.

Από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών εξαιρούνται τα πρόσωπα, υπέρ των οποίων εκδίδεται Π.Π.Υ. για τα κάτωθι:

Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων.

Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Αμοιβές από συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων που δεν συνιστούν εμπορική δραστηριότητα.

 

Πηγή

 

Total Economic

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Yποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *

ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.
Total Economic SolutionsTES
Προσφέρουμε μια ποικιλία οικονομικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών.
ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.