Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups)Q Ενίσχυση με 34 εκατ. ευρώ – Τα κριτήρια - TES - Total Economic Solutions

10 Ιουνίου, 20220

Νέα πρόσκληση για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων (startups) υπέγραψε ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης. Η νέα πρόσκληση αφορά στον β’ κύκλο στήριξης έναντι της πανδημίας Covid-19 των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Elevate Greece. H ενίσχυση ανέρχεται σε 34 εκατ. ευρώ και κάθε μέλος του Elevate Greece θα λάβει έως 100.000 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, στόχος της νέας δράσης που θα ξεκινήσει 22 Ιουνίου 2022, είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece». Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα σύμφωνα με την πρόσκληση που υπέγραψε ο κ. Τσακίρης, η ενίσχυση που θα λάβει κάθε νεοφυής επιχείρηση ανέρχεται σε ποσό από 5.000,00 έως 100.000,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 80% του Κεφαλαίου Κίνησης της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021). Οι εταιρείες θα επιλέξουν οι ίδιες το έτος αναφοράς και φυσικά εκείνο που τα έξοδα κεφαλαίου κίνησης ήταν τα υψηλότερα.

Η ενίσχυση θα δοθεί έναντι δαπανών αξίας 6.250  έως 125.000 ευρώ που έγιναν σε:

  • Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης (κωδικός 102)
  • Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης (κωδικός 202)
  • Του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες) (κωδικοί 181, 281, 481) και
  • Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων. (κωδικοί 185, 285, 485).

Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του αθροίσματος των προαναφερόμενων εξόδων είναι μικρότερο των 6.250 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), από 22 Ιουνίου 2022 έως και 31 Οκτωβρίου 2022.

Ειδικότερα, oι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της παρούσης, είναι οι ακόλουθες:

  • Να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, elevategreece.gr. Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με την με Α.Π. 1729/262/A2/ 16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό 100.000 ευρώ.
  • Μια επιχείρηση δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο προσκλήσεις για το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι έτρεξε αντίστοιχη πρόσκληση με την οποία ενισχύθηκαν 60 επιχειρήσεις με περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
  • Η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 (βλ. Παράρτημα VII).
  • Να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Iτου Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (Παράρτημα V της παρούσας πρόσκλησης),
  • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριοτήτων έως την 31.12.2021 κ.ά.

 

Πηγή

 

Total Economic

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Yποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *

ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.
Total Economic SolutionsTES
Προσφέρουμε μια ποικιλία οικονομικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών.
ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.