Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Το μεγάλο δίλημμα – Συνεργασίες ή Λουκέτο - TES - Total Economic Solutions

26 Οκτωβρίου, 20210

Από τις περίπου 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που λειτουργούν στην Ελλάδα, πάνω από εννέα στις δέκα είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και απασχολούν έως 10 εργαζομένους, ενώ μόλις 672 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερους από 250 εργαζομένους!

Την εικόνα αυτή επιχειρεί να ανατρέψει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τα φοροκίνητρα που δίνει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες όπως δικηγόρους, λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς για να συγχωνευθούν και να συστήσουν νέα εταιρεία προκειμένου να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν και να ενταχθούν στη «φωτεινή πλευρά» της οικονομίας.

Επιπλέον, μέσα από τη συγχώνευση ή τη συνεργασία θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό καθώς θα εμφανίζουν ισχυρότερη ταμειακή θέση.

Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι με τα νέα εταιρικά σχήματα που θα δημιουργηθούν θα περιοριστεί η φοροδιαφυγή και κυρίως η αιμορραγία στον ΦΠΑ που υπολογίζεται σε 6 δισ. ευρώ ετησίως.

Τα κίνητρα εστιάζουν στις φοροελαφρύνσεις, με το «βαρύ πυροβολικό» να αποτελεί η έκπτωση φόρου 30% υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρική σχέση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 έτη.

Τι λέει η αγορά

Πώς αντιμετωπίζουν ωστόσο οι μικρομεσαίοι την προτροπή της κυβέρνησης; Τι λένε; Υπάρχει έδαφος να προχωρήσει το εγχείρημα και να μη μείνει στα… χαρτιά;

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στα «ΝΕΑ» αναγνωρίζει ότι «η ελληνική οικονομία, περισσότερο από ποτέ, έχει ανάγκη να μεγεθυνθεί με αύξηση του τζίρου και να προσελκύσει επενδύσεις», θεωρεί ωστόσο πως υπάρχει μια υπερβολή στη διαχείριση του ζητήματος και των κινδύνων που ελλοχεύουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Προσπαθούν να ταρακουνήσουν και να μας προειδοποιήσουν για μελλοντικούς κινδύνους… αλλά και να δώσουν χρόνο να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για πιθανές συνεργασίες, προτού απορροφηθούμε ή κλείσουμε κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού από τις πολυεθνικές», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Υποστηρίζει μάλιστα πως είναι εφικτό οι μικροί να μετατρέψουν τα μειονεκτήματά τους, όπως η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας, αποδοχών και φοροδοτικής ικανότητας σε πλεονεκτήματα χάρη στην ευελιξία που διαθέτουν σε ένα ψηφιακό, ισότιμο και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον που δείχνει να διαμορφώνεται στη χώρα μας.

Για τον Βασίλη Κορκίδη, η στάση του οικονομικού επιτελείου και των τραπεζών θα καθορίσει τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση των ΜμΕ.

«Η αντιμετώπιση των συστημικών τραπεζών θα παίξει σημαντικό ρόλο στη συγχώνευση των βιώσιμων πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το στοίχημα της ενδυνάμωσης και μεγέθυνσης των ελληνικών επιχειρήσεων δεν μπορεί να κερδηθεί μόνο με τις συγχωνεύσεις των πολύ μικρών επιχειρήσεων 0-9, αλλά μέσα από την κινητοποίηση πόρων και μόχλευση ρευστότητας στην αγορά», επισημαίνει και προσθέτει πως οι μικροί και μικρομεσαίοι της αγοράς «αξίζουν και δικαιούνται να γίνουν αποδέκτες των διαθέσιμων πόρων 12,7 δισ. ευρώ από τα δανειοδοτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα περάσουν το επόμενο διάστημα, μέσω των τραπεζών στις ελληνικές επιχειρήσεις».

Τι προτείνουν. Προκειμένου, σύμφωνα με τον Βασίλη Κορκίδη, η λύση ή επιλογή των συγχωνεύσεων, συνεταιρισμών και συνενώσεων, να αποφέρει καρπούς και να παραγάγει αποτελέσματα, προτείνει τα εξής:

Κινητοποίηση του 1,5 δισ. ευρώ για τις ΜμΕ και μόχλευση μέσω των τραπεζών πόρων 3,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Δελεαστικές φοροελαφρύνσεις, με 50% μειωμένη φορολογία στο 11% για μία πενταετία, αντί 15,5% για μία τριετία.

Ελκυστικότερα κίνητρα για συνέργειες και συνεργασίες «start up» από τον φορολογικό συντελεστή 9% μέχρι 10.000 ευρώ κέρδη, με επιδοτούμενη μείωση ασφαλιστικών εισφορών και επενδυτικό πριμ.

Μεγαλύτερες και μακροχρόνιες ρυθμίσεις σε 240 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογίας και ταμείων.

Επανεξέταση δημιουργίας νέας νομικής μορφής εταιρείας από συγχώνευση ΑΕΣ «Αστικές Επιχειρηματικές Συμπράξεις».

Η ανάλυση της οικονομικής γεωγραφίας και προτεραιότητες σύμφωνα με τη συγκέντρωση, τον κλάδο, τη δραστηριότητα, την απασχόληση και τις οφειλές είναι απαραίτητη ώστε να μη συνενωθούν χρέη, αλλά βιωσιμότητα και προοπτική.

Το στοίχημα της μεγέθυνσης, ενδυνάμωσης και ένταξης των ελληνικών ΜμΕ στα όρια των αντίστοιχων ευρωπαϊκών θα το πετύχουμε μόνο εάν προσεγγίσουμε κάθε μία συγχώνευση ή συνεργασία όπως μια νέα επένδυση.

Πότε μειώνεται ο φόρος εισοδήματος κατά 30%

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης υπό τις εξής προϋποθέσεις:

♦ Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, να είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο τζίρο της τελευταίας τριετίας.

♦ Ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 450.000 ευρώ.

Αν πρόκειται για συνεργασία προσώπων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

♦ Στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου. Το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150.000 ευρώ.

♦ Στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, καθένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς εισφέρει ποσότητες προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του.

 

Πηγή: https://www.ot.gr/2021/10/24/epixeiriseis/mikromesaies-epixeiriseis-to-megalo-dilimma-synergasies-i-louketo/

Total Economic

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Yποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *

ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.
Total Economic SolutionsTES
Προσφέρουμε μια ποικιλία οικονομικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών.
ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.