Ηλεκτρονικά οι μεταβιβάσεις ακινήτων – Όλες οι αγοραπωλησίες θα ξεκινούν και θα ολοκληρώνονται στο γραφείο του συμβολαιογράφου σε 9 βήματα και σε 15 λεπτά - TES - Total Economic Solutions

30 Ιουνίου, 20210

«Πυρετό» στις μεταβιβάσεις ακινήτων έχουν προκαλέσει οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται από σήμερα στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ, χωρίς επισκέψεις στην Εφορία. Όλες οι αγοραπωλησίες θα ξεκινούν και θα ολοκληρώνονται στο γραφείο του συμβολαιογράφου.

Οι φορολογούμενοι που σκέφτονται να αποκτήσουν κατοικία ή οικόπεδο ή να μεταβιβάσουν κάποιο ακίνητο στα παιδιά τους έχουν αρχίσει να επισκέπτονται τα συμβολαιογραφικά γραφεία προκειμένου να ενημερωθούν για τις νέες τιμές ζώνης που θα αποκτήσουν τα ακίνητα σε όλη τη χώρα το επόμενο έτος και να αποφασίσουν εάν τους συμφέρει να προχωρήσουν μέχρι το τέλος τους έτους σε κάποια αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά ακινήτου.

Στις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες έκαναν άλμα αλλά κυρίως στις περιοχές που απέκτησαν για πρώτη φορά τιμές ζώνης οι συμβολαιογράφοι περιμένουν «έκρηξη» στις μεταβιβάσεις ακινήτων τους επόμενους μήνες καθώς οι φορολογούμενοι θα σπεύσουν να αποκτήσουν ή να γράψουν ακίνητα προκειμένου να γλιτώσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις που θα προκαλέσουν το επόμενο έτος οι νέες αντικειμενικές αξίες.

Διαδικασία

Η διαδικασία για τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων είναι απλή και διευκολύνει τους συναλλασσόμένους, ενώ ολοκληρώνεται σε 9 βήματα στο γραφείο του συμβολαιογράφου, μέσα σε 15 λεπτά:

 1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση φόρου μεταβίβασης για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή.
 2. Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet.
 3. Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση.
 4. Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος.
 5. Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.
 6. Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).
 7. Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.
 8. Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή.
 9. Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty.

Φόροι

Οι φορολογούμενοι που σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην απόκτηση κάποιου ακινήτου θα πρέπει μεταξύ άλλων να γνωρίζουν ότι:

Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να προβεί σε αγοραπωλησία ακινήτου/ων εντός αντικειμενικού συστήματος.]

Η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου με επαχθή αιτία συμπληρώνεται υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο και υποβάλλεται αποκλειστικά με τους κωδικούς πρόσβασής του (user name & password) και όχι με τους κωδικούς των συμβαλλομένων.

Αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης είναι η ΔΟΥ εισοδήματος του αγοραστή.

Ηλεκτρονικά υποβάλλονται οι αρχικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου εντός αντικειμενικού συστήματος.

Συμβαλλόμενοι σε κάθε δήλωση είναι ένας ή πολλοί πωλητής/ες κάθε ακινήτου και ένας αγοραστής.

Η συμπλήρωση του ΚΑΕΚ είναι υποχρεωτική, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει κτηματογραφηθεί και διαθέτει ΚΑΕΚ προσωρινό ή οριστικό. Η δήλωση θα προχωρά και χωρίς τη συμπλήρωση του πεδίου.

Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλά ακίνητα αρχικά εντός αντικειμενικού συστήματος και σε ολόκληρη την επικράτεια.

Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις από κάθε αγοραστή όταν πρόκειται να συνταχθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε κάθε δήλωση.

Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις από κάθε αγοραστή όταν πρόκειται να συνταχθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε κάθε δήλωση το οποίο επιδρά στην απαλλαγή α’ κατοικίας.

Στην περίπτωση που πρόκειται για αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες μη ομαδοποιημένες δηλώνεται ξεχωριστό τίμημα για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία. Για την επιβολή του φόρου εξετάζεται αυτοτελώς το κάθε ακίνητο/αυτοτελής ιδιοκτησία και επιβάλλεται φόρος στο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ τιμήματος και αντικειμενικής αξίας.

Δήλωση ΦΜΑ

Μετά την υποβολή της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο προς τους συμβαλλομένους, οι συμβαλλόμενοι μπορούν:

Να ελέγξουν την ορθότητα της δήλωσης ΦΜΑ.

Να αποδεχτούν/υποβάλουν τη δήλωση ΦΜΑ.

Να απορρίψουν/μην υποβάλουν τη δήλωση.

Να εκτυπώσουν τη δήλωση ΦΜΑ μετά την υποβολή της.

Τροποποιητικές δηλώσεις ΦΜΑ αρχικά θα υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ όπου υποβλήθηκε η αρχική δήλωση ΦΜΑ.

Η δήλωση δεν διορθώνεται από τους συμβαλλομένους (πωλητή/ές – αγοραστή). Εάν απορρίψουν/δεν υποβάλουν τη δήλωση, η δήλωση θα επιστρέψει προς διόρθωση στον συμβολαιογράφο.

Ο αγοραστής που θα πρέπει να καταβάλει τον φόρο μεταβίβασης θα λάβει μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση για ποια υποβληθείσα δήλωση ΦΜΑ, ποιο ποσό και την ημερομηνία λήξης πληρωμής. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την αποδοχή του τελευταίου συμβαλλομένου.

Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου μετά την υποβολή δήλωσης για σύνταξη συμβολαίου καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση.

«Καύσωνα» στις μεταβιβάσεις ακινήτων προκαλούν οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν την 1η Ιανουαρίου 2022 ενώ ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται από σήμερα στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ, χωρίς επισκέψεις στην Εφορία. Ολες οι αγοραπωλησίες θα ξεκινούν και θα ολοκληρώνονται στο γραφείο του συμβολαιογράφου.

Οι φορολογούμενοι που σκέφτονται να αποκτήσουν κατοικία ή οικόπεδο ή να μεταβιβάσουν κάποιο ακίνητο στα παιδιά τους έχουν αρχίσει να επισκέπτονται τα συμβολαιογραφικά γραφεία προκειμένου να ενημερωθούν για τις νέες τιμές ζώνης που θα αποκτήσουν τα ακίνητα σε όλη τη χώρα το επόμενο έτος και να αποφασίσουν εάν τους συμφέρει να προχωρήσουν μέχρι το τέλος τους έτους σε κάποια αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά ακινήτου.

Στις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αξίες έκαναν άλμα αλλά κυρίως στις περιοχές που απέκτησαν για πρώτη φορά τιμές ζώνης οι συμβολαιογράφοι περιμένουν «έκρηξη» στις μεταβιβάσεις ακινήτων τους επόμενους μήνες καθώς οι φορολογούμενοι θα σπεύσουν να αποκτήσουν ή να γράψουν ακίνητα προκειμένου να γλιτώσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις που θα προκαλέσουν το επόμενο έτος οι νέες αντικειμενικές αξίες.

Διαδικασία

Η διαδικασία για τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων είναι απλή και διευκολύνει τους συναλλασσόμένους, ενώ ολοκληρώνεται σε 9 βήματα στο γραφείο του συμβολαιογράφου, μέσα σε 15 λεπτά:

 1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση φόρου μεταβίβασης για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή.
 2. Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet.
 3. Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση.
 4. Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος.
 5. Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.
 6. Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).
 7. Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.
 8. Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή.
 9. Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty.

Φόροι

Οι φορολογούμενοι που σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην απόκτηση κάποιου ακινήτου θα πρέπει μεταξύ άλλων να γνωρίζουν ότι:

Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να προβεί σε αγοραπωλησία ακινήτου/ων εντός αντικειμενικού συστήματος.]

Η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου με επαχθή αιτία συμπληρώνεται υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο και υποβάλλεται αποκλειστικά με τους κωδικούς πρόσβασής του (user name & password) και όχι με τους κωδικούς των συμβαλλομένων.

Αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης είναι η ΔΟΥ εισοδήματος του αγοραστή.

Ηλεκτρονικά υποβάλλονται οι αρχικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου εντός αντικειμενικού συστήματος.

Συμβαλλόμενοι σε κάθε δήλωση είναι ένας ή πολλοί πωλητής/ες κάθε ακινήτου και ένας αγοραστής.

Η συμπλήρωση του ΚΑΕΚ είναι υποχρεωτική, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει κτηματογραφηθεί και διαθέτει ΚΑΕΚ προσωρινό ή οριστικό. Η δήλωση θα προχωρά και χωρίς τη συμπλήρωση του πεδίου.

Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλά ακίνητα αρχικά εντός αντικειμενικού συστήματος και σε ολόκληρη την επικράτεια.

Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις από κάθε αγοραστή όταν πρόκειται να συνταχθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε κάθε δήλωση.

Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις από κάθε αγοραστή όταν πρόκειται να συνταχθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε κάθε δήλωση το οποίο επιδρά στην απαλλαγή α’ κατοικίας.

Στην περίπτωση που πρόκειται για αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες μη ομαδοποιημένες δηλώνεται ξεχωριστό τίμημα για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία. Για την επιβολή του φόρου εξετάζεται αυτοτελώς το κάθε ακίνητο/αυτοτελής ιδιοκτησία και επιβάλλεται φόρος στο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ τιμήματος και αντικειμενικής αξίας.

Δήλωση ΦΜΑ

Μετά την υποβολή της δήλωσης από τον συμβολαιογράφο προς τους συμβαλλομένους, οι συμβαλλόμενοι μπορούν:

Να ελέγξουν την ορθότητα της δήλωσης ΦΜΑ.

Να αποδεχτούν/υποβάλουν τη δήλωση ΦΜΑ.

Να απορρίψουν/μην υποβάλουν τη δήλωση.

Να εκτυπώσουν τη δήλωση ΦΜΑ μετά την υποβολή της.

Τροποποιητικές δηλώσεις ΦΜΑ αρχικά θα υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ όπου υποβλήθηκε η αρχική δήλωση ΦΜΑ.

Η δήλωση δεν διορθώνεται από τους συμβαλλομένους (πωλητή/ές – αγοραστή). Εάν απορρίψουν/δεν υποβάλουν τη δήλωση, η δήλωση θα επιστρέψει προς διόρθωση στον συμβολαιογράφο.

Ο αγοραστής που θα πρέπει να καταβάλει τον φόρο μεταβίβασης θα λάβει μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση για ποια υποβληθείσα δήλωση ΦΜΑ, ποιο ποσό και την ημερομηνία λήξης πληρωμής. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την αποδοχή του τελευταίου συμβαλλομένου.

Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου μετά την υποβολή δήλωσης για σύνταξη συμβολαίου καταβάλλεται εφάπαξ και χωρίς έκπτωση.

Πηγή: in.gr

Total Economic

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Yποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *

ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.
Total Economic SolutionsTES
Προσφέρουμε μια ποικιλία οικονομικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών.
ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.